HP 240 G1 user manual download (Page 7 of 87)

Languages: Slovene
Pages:87
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 7 of 87
Odstranjevanje akumulatorja, ki ga lahko zamenja uporabnik
..........................................
35
Ve
č
informacij o akumulatorju
............................................................................................
36
Ohranjanje zmogljivosti akumulatorja
................................................................................
36
Prepoznavanje stopenj praznega akumulatorja
.................................................................
36
Reševanje stanja praznega akumulatorja
..........................................................................
37
Reševanje stanja praznega akumulatorja, ko je na voljo zunanji vir
napajanja
...........................................................................................................
37
Reševanje stanja praznega akumulatorja, ko vir napajanja ni na voljo
.............
37
Reševanje stanja praznega akumulatorja, ko se ra
č
unalnik ne more zbuditi
iz stanja mirovanja
............................................................................................
37
Shranjevanje akumulatorja, ki ga lahko zamenja uporabnik
..............................................
37
Odlaganje akumulatorja, ki ga lahko zamenja uporabnik
..................................................
37
Zamenjava akumulatorja, ki ga lahko zamenja uporabnik
.................................................
38
Delovanje na zunanje napajanje
........................................................................................................
38
Odpravljanje težav z napajalnikom
.....................................................................................................
38
Zaustavitev (izklop) ra
č
unalnika
.........................................................................................................
39
7
Upravljanje in izmenjava podatkov
.............................................................................................................
40
Uporaba naprave USB
.......................................................................................................................
40
Priklju
č
itev naprave USB
...................................................................................................
40
Odstranjevanje naprave USB
............................................................................................
41
Vstavljanje in odstranjevanje digitalne pomnilniške kartice
................................................................
41
Uporaba opti
č
nih pogonov
.................................................................................................................
42
Vstavljanje opti
č
nega diska
...............................................................................................
43
Odstranjevanje opti
č
nega diska
.........................................................................................
44
Skupna raba podatkov in pogonov ter dostop do programske opreme
.............................
45
8
Vzdrževanje ra
č
unalnika
..............................................................................................................................
47
Izboljšanje delovanja
..........................................................................................................................
47
Ravnanje s pogoni
.............................................................................................................
47
Menjava trdega diska
.........................................................................................................
48
Uporaba programa za defragmentiranje diska
..................................................................
50
Uporaba programa za
č
č
enje diska
................................................................................
50
Dodajanje ali zamenjava pomnilniških modulov
................................................................
51
Posodabljanje programov in gonilnikov
..............................................................................................
53
Č
č
enje ra
č
unalnika
..........................................................................................................................
54
Č
č
enje zaslona, stranic in pokrova
.................................................................................
54
Č
č
enje sledilne ploš
č
ice in tipkovnice
.............................................................................
54
Potovanje z ra
č
unalnikom in pošiljanje ra
č
unalnika
...........................................................................
54
vii
Sample