HP 240 G1 user manual download (Page 66 of 87)

Languages: Slovene
Pages:87
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 66 of 87
9
Zaš
č
ita ra
č
unalnika in podatkov
Varnost ra
č
unalnika je klju
č
nega pomena pri zaš
č
iti zaupnosti, celovitosti in razpoložljivosti vaših
podatkov. Standardne varnostne rešitve, ki jih zagotavlja operacijski sistem Windows, programi HP,
orodje Setup Utility (BIOS), ki ni del sistema Windows, in programska oprema drugih proizvajalcev
pomagajo zaš
č
ititi vaš ra
č
unalnik pred razli
č
nimi nevarnostmi, kot so virusi,
č
rvi in druge vrste
zlonamernih kod.
POMEMBNO:
Nekatere varnostne funkcije, ki so navedene v tem poglavju, morda niso na voljo v
vašem ra
č
unalniku.
Ra
č
unalniško tveganje
Varnostna funkcija
Nepooblaš
č
ena raba ra
č
unalnika
Geslo za vklop
Ra
č
unalniški virusi
Protivirusna programska oprema
Nepooblaš
č
en dostop do podatkov
Programska oprema za požarni zid
Nedovoljen dostop do nastavitev orodja Setup Utility (BIOS)
in drugih informacij za identifikacijo sistema
Skrbniško geslo
Trenutne ali prihodnje grožnje za ra
č
unalnik
Posodobitve programske opreme
Nedovoljen dostop do uporabniškega ra
č
una Windows
Uporabniško geslo
Nepooblaš
č
ena odstranitev ra
č
unalnika
Klju
č
avnica varnostnega kabla
Uporaba gesel
Geslo je skupina znakov, ki jih izberete, da z njimi zavarujete svoje podatke v ra
č
unalniku in pove
č
ate
varnost spletnih transakcij. Nastavite lahko ve
č
vrst gesel. Ko ste na primer prvi
č
namestili svoj
ra
č
unalnik, ste morali ustvariti uporabniško geslo, da z njim zavarujete svoj ra
č
unalnik. Dodatna gesla
lahko nastavite v operacijskem sistemu Windows ali v orodju HP Setup Utility (BIOS), ki je
prednameš
č
eno v ra
č
unalniku.
Morda vam bo v pomo
č
,
č
e za varnostne funkcije v orodju Setup Utility (BIOS) in sistemu Windows
uporabite isto geslo.
Pri ustvarjanju in shranjevanju gesel upoštevajte naslednje nasvete:
Č
e želite zmanjšati tveganje, da zaklenete ra
č
unalnik in ga ne morete ve
č
odkleniti, si zabeležite
vsa gesla in jih shranite na varno mesto stran od ra
č
unalnika. Gesel ne shranjujte v ra
č
unalniško
datoteko.
Ko ustvarjate gesla, sledite zahtevam programa.
Gesla spremenite vsaj vsake tri mesece.
Popolno geslo je dolgo ter vsebuje
č
rke, lo
č
ila, simbole in številke.
Preden svoj ra
č
unalnik pošljete na servis, varnostno kopirajte svoje datoteke, izbrišite zaupne
datoteke in nato odstranite vse nastavitve gesel.
56
Poglavje 9
Zaš
č
ita ra
č
unalnika in podatkov
Sample