HP 240 G1 user manual download (Page 6 of 87)

Languages: Slovene
Pages:87
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 6 of 87
4
Uživanje v zabavnih funkcijah
.....................................................................................................................
19
Uporaba spletne kamere
....................................................................................................................
20
Uporaba zvoka
...................................................................................................................................
20
Priklju
č
itev zvo
č
nikov
.........................................................................................................
20
Priklju
č
itev slušalk
..............................................................................................................
20
Priklju
č
itev mikrofona
.........................................................................................................
21
Preverjanje zvoka
..............................................................................................................
21
Uporaba videa
....................................................................................................................................
21
Priklju
č
itev monitorja ali projektorja VGA
...........................................................................
21
Priklju
č
itev televizije ali monitorja HDMI
............................................................................
22
Konfiguriranje zvo
č
nih nastavitev (s televizijo HDMI)
.......................................
23
Upravljanje zvo
č
nih in video datotek
..................................................................................................
24
5
Pomikanje z gibi na dotik, kazalnimi napravami in tipkovnico
.................................................................
25
Uporaba sledilne ploš
č
ice
..................................................................................................................
25
Uporaba ukazov sledilne ploš
č
ice
......................................................................................................
25
Dotikanje
............................................................................................................................
26
Drsenje
..............................................................................................................................
26
Š
č
ipanje/pove
č
anje
............................................................................................................
27
Vrtenje (samo pri nekaterih modelih)
.................................................................................
27
Klik z dvema prstoma (samo nekateri modeli)
...................................................................
28
Odrivanje (samo pri nekaterih modelih)
.............................................................................
28
Vle
č
enje od roba
................................................................................................................
29
Vle
č
enje od desnega roba
................................................................................
29
Vle
č
enje od zgornjega roba
..............................................................................
29
Vle
č
enje od levega roba
....................................................................................
30
Uporaba tipkovnice in miške
..............................................................................................................
30
Uporaba tipk
......................................................................................................................
31
Uporaba ukaznih tipk
........................................................................................
31
Uporaba bližnji
č
nih tipk Microsoft Windows 8
...................................................
32
Uporaba vro
č
ih tipk
...........................................................................................
32
6
Upravljanje napajanja
...................................................................................................................................
33
Preklop v stanje spanja ali mirovanja
.................................................................................................
33
Preklop v stanje spanja in iz njega
....................................................................................
33
Omogo
č
anje stanja mirovanja, ki ga je sprožil uporabnik, in izhod iz njega
......................
34
Nastavitev zaš
č
ite z geslom pri bujenju
.............................................................................
34
Uporaba merilnika porabe in nastavitve porabe energije
...................................................................
34
Izbira na
č
rta porabe
...........................................................................................................................
35
Napajanje iz akumulatorja
..................................................................................................................
35
vi
Sample