HP 240 G1 user manual download (Page 59 of 87)

Languages: Slovene
Pages:87
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 59 of 87
Odstranjevanje trdega diska:
1.
Odvijte vijak na pokrovu trdega diska
(1)
, nato pokrov dvignite
(2)
in odstranite
(3)
.
2.
Povlecite kabel trdega diska
(1)
iz mati
č
ne ploš
č
e, da ga izklju
č
ite.
3.
Dvignite trdi disk
(2)
iz ležiš
č
a.
OPOMBA:
Ko odstranite trdi disk iz ra
č
unalnika, morate za dostop do trdega diska odstraniti
tudi nosilec.
4.
Obrnite trdi disk okoli in iz njega izklju
č
ite kabel
(1)
.
5.
Držite nosilec trdega diska za robova
(2)
in ga povlecite s trdega diska.
Izboljšanje delovanja
49
Sample