HP 240 G1 user manual download (Page 58 of 87)

Languages: Slovene
Pages:87
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 58 of 87
Menjava trdega diska
POZOR:
Pogoni so ob
č
utljive ra
č
unalniške komponente, s katerimi je treba ravnati previdno. Pazite,
da vam pogon ne pade na tla, in nanj ne polagajte predmetov ter ga ne izpostavljajte teko
č
inam,
ekstremnim temperaturam ali vlagi. Za posebna opozorila glede ravnanja s pogoni glejte
Ravnanje s
pogoni
na strani
47
.
POZOR:
Da prepre
č
ite izgubo podatkov ali neodziven sistem, storite naslednje:
Pred odstranjevanjem ali vstavljanjem pogona zaustavite ra
č
unalnik.
Č
e niste prepri
č
ani, ali je
ra
č
unalnik izklopljen ali v stanju spanja, ga najprej vklopite in nato zaustavite z operacijskim
sistemom.
1.
Shranite svoje delo in izklopite ra
č
unalnik.
2.
Odklopite vse zunanje naprave, ki so priklopljene na ra
č
unalnik.
3.
Izklju
č
ite napajalni kabel iz elektri
č
ne vti
č
nice.
4.
Na ravni površini obrnite ra
č
unalnik, tako da bo zgornja stran navzdol.
5.
Odstranite akumulator iz ra
č
unalnika.
OPOMBA:
Za dostop do vijaka na pokrovu trdega diska morate najprej odstraniti pokrov prostora
za brezži
č
ni in pomnilniški modul.
Odstranite pokrov prostora za brezži
č
ni in pomnilniški modul.
Odvijte vijak pokrova prostora za brezži
č
ni in pomnilniški modul
(1)
, nato pokrov dvignite
(2)
in
odstranite
(3)
.
48
Poglavje 8
Vzdrževanje ra
č
unalnika
Sample