HP 240 G1 user manual download (Page 55 of 87)

Languages: Slovene
Pages:87
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 55 of 87
2.
Odstranite disk
(3)
s pladnja, tako da os nežno pritisnete navzdol, disk pa primete za robove in
ga povle
č
ete navzgor. Disk primite za robove in se ne dotikajte ploskega dela.
OPOMBA:
Č
e pladenj ni povsem odprt, previdno nagnite disk, preden ga odstranite.
3.
Zaprite pladenj in shranite disk v zaš
č
itni ovitek.
Skupna raba podatkov in pogonov ter dostop do programske opreme
Č
e je vaš ra
č
unalnik vklju
č
en v omrežje, niste omejeni na samo uporabo informacij, ki so shranjene
na vašem ra
č
unalniku. Ra
č
unalniki v omrežju lahko drug z drugim izmenjujejo programsko opremo in
podatke.
OPOMBA:
Č
e je disk, na primer DVD s filmom ali igro, zaš
č
iten z avtorskimi pravicami, skupna
uporaba ni možna.
Za skupno uporabo map ali knjižnic v istem omrežju:
1.
Na namizju odprite
Raziskovalca datotek
.
2.
Kliknite kartico
Skupna raba
v oknu
Knjižnice
in nato kliknite
Dolo
č
ene osebe
.
3.
V polje
Skupna raba
vnesite ime in nato kliknite
Dodaj
.
4.
Kliknite
Skupna raba
in sledite navodilom na zaslonu.
Skupna raba informacij na lokalnem disku:
1.
Na namizju odprite
Raziskovalca datotek
.
2.
Kliknite
Lokalni disk (C:)
v oknu
Knjižnice
.
3.
Kliknite kartico
Skupna raba
in nato
Napredna skupna raba
.
4.
V oknu
Lastnosti lokalnega diska (C:)
izberite
Napredna skupna raba
.
5.
Odkljukajte
Skupna raba te mape
.
Za skupno rabo pogonov v istem omrežju:
1.
Na namizju z desno miškino tipko kliknite ikono
Brezži
č
no
v obmo
č
ju za obvestila.
2.
Izberite
Odpri središ
č
e za omrežje in skupno rabo
.
Uporaba opti
č
nih pogonov
45
Sample