HP 240 G1 user manual download (Page 54 of 87)

Languages: Slovene
Pages:87
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 54 of 87
4.
Držite CD ali DVD na robovih, da se ne bi dotikali ploskih površin, in disk položite nad osjo
pladnja, z nalepko obrnjeno navzgor.
OPOMBA:
Č
e pladenj za disk ni povsem odprt, pazljivo nagnite disk tako, da bo nad osjo
pladnja.
5.
Nežno potisnite disk
(3)
na os pladnja, da se zasko
č
i.
6.
Zaprite pladenj.
OPOMBA:
Kratek premor po vstavitvi diska je povsem normalen.
Č
e niste izbrali predvajalnika, se
odpre pogovorno okno AutoPlay. Pozove vas, da izberete, na kateri na
č
in želite uporabiti vsebino
medija.
Odstranjevanje opti
č
nega diska
1.
Pritisnite gumb za sprostitev
(1)
na sprednji strani pogona, da odprete pladenj za disk, in nato
nežno izvlecite pladenj
(2)
do konca.
44
Poglavje 7
Upravljanje in izmenjava podatkov
Sample