HP 240 G1 user manual download (Page 53 of 87)

Languages: Slovene
Pages:87
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 53 of 87
Preverite, ali ste namestili najnovejše posodobitve programske opreme za pogon.
Č
e disk, ki ga uporabljate, ni
č
ist, ga obrišite s suho in mehko krpo brez vlaken.
Vaš ra
č
unalnik ima lahko opti
č
ni pogon, ki podpira eno ali ve
č
naslednjih tehnologij diskov:
CD – kompaktni disk shranjuje podatke, ki jih prebere laser opti
č
nega pogona. Na voljo sta
naslednji obliki zapisa CD-ja:
Zapisljiv CD (CD-R), ki omogo
č
a ra
č
unalniku branje podatkov in enkratno zapisovanje
podatkov na CD. Ko so podatki zapisani na disk CD-R, jih ne morete spremeniti ali izbrisati,
saj je zapis trajen.
Ve
č
krat zapisljiv CD (CD-RW) omogo
č
a branje podatkov in ve
č
kratno zapisovanje
podatkov na CD. Podatke na CD-ju lahko izbrišete.
DVD – digitalni video disk je visokozmogljiv opti
č
ni disk. Nanj lahko shranite ve
č
podatkov kot na
CD. Na dvostranski DVD lahko shranite do 17 GB podatkov. Na voljo sta naslednji obliki zapisa
DVD-ja:
Zapisljiv DVD (DVD-R ali DVD+R) omogo
č
a ra
č
unalniku branje podatkov in enkratno
zapisovanje podatkov na DVD. Ko so podatki zapisani na disk, jih ne morete spremeniti ali
izbrisati, saj je zapis trajen. DVD-je lahko uporabite v pogonih DVD±R.
Ve
č
krat zapisljiv DVD (DVD-RW ali DVD+RW) omogo
č
a branje podatkov in ve
č
kratno
zapisovanje podatkov na disk. Podatke na disku lahko izbrišete. DVD-je lahko uporabite v
pogonih DVD±R.
BD – diski Blu-ray lahko hranijo ve
č
podatkov kot drugi opti
č
ni diski in jih lahko uporabljate za
zapisovanje, prepisovanje in predvajanje videoposnetkov z visoko lo
č
ljivostjo (HD).
Pri uporabi BD-jev upoštevajte naslednje:
Za predvajanje filmov BD je v ra
č
unalniku nameš
č
en program CyberLink PowerDVD (samo
nekateri modeli).
Za predvajanje ve
č
ine filmov BD na zunanjem zaslonu potrebujete digitalno povezavo HDMI.
Ra
č
unalnik lahko podpira lo
č
ljivost do 1080p na zunanjem zaslonu, ki zahteva HDTV ali monitor,
ki podpira lo
č
ljivost 1080p.
Hkratno predvajanje filma BD na notranjem in zunanjem zaslonu lahko povzro
č
i napako, zato
izberite samo en zaslon.
Za zaš
č
ito pred kopiranjem ima ra
č
unalnik vgrajene klju
č
e AACS (Advanced Access Content
System). Klju
č
i AACS zahtevajo ob
č
asno obnovitev, da podpirajo predvajanje novih filmov BD.
Program CyberLink PowerDVD bo pred predvajanjem zahteval posodobitev, ko tak film BD
vstavite v pogon. Sledite navodilom na zaslonu in namestite posodobitev.
Č
e se med ogledom BD-ja na zaslonu prikazujejo
č
rte, je lahko vzrok za te motnje brezži
č
no
omrežje.
Č
e želite odpraviti to težavo, zaprite vse odprte aplikacije in izklopite funkcijo
brezži
č
nega omrežja.
Vstavljanje opti
č
nega diska
1.
Vklopite ra
č
unalnik.
2.
Pritisnite gumb za sprostitev
(1)
na sprednji strani pogona, da odprete pladenj za disk.
3.
Izvlecite pladenj
(2)
.
Uporaba opti
č
nih pogonov
43
Sample