HP 240 G1 user manual download (Page 5 of 87)

Languages: Slovene
Pages:87
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 5 of 87
Kazalo
1
Za
č
etek uporabe
.............................................................................................................................................
1
Najboljši postopki
.................................................................................................................................
1
Zabavne stvari, ki jih lahko po
č
nete
.....................................................................................................
1
Dodatni HP-jevi viri
...............................................................................................................................
2
2
Spoznavanje ra
č
unalnika
...............................................................................................................................
3
Iskanje informacij o strojni in programski opremi ra
č
unalnika
..............................................................
3
Iskanje strojne opreme
........................................................................................................
3
Iskanje programske opreme
................................................................................................
3
Spredaj
.................................................................................................................................................
3
Desna stran
..........................................................................................................................................
4
Leva stran
.............................................................................................................................................
5
Zaslon
...................................................................................................................................................
7
Zgoraj
...................................................................................................................................................
8
Sledilna ploš
č
ica
..................................................................................................................
8
Lu
č
ke
...................................................................................................................................
9
Gumbi
................................................................................................................................
10
Tipke
..................................................................................................................................
11
Spodaj
................................................................................................................................................
12
Nalepke
..............................................................................................................................................
13
3
Vzpostavitev povezave z omrežjem
............................................................................................................
14
Povezovanje v brezži
č
no omrežje
......................................................................................................
14
Uporaba brezži
č
nih kontrolnikov
........................................................................................
14
Uporaba gumba brezži
č
nega vmesnika
............................................................
14
Uporaba kontrolnikov operacijskega sistema
....................................................
14
Uporaba omrežja WLAN
....................................................................................................
15
Uporaba ponudnika internetnih storitev
............................................................
15
Nastavitev naprave WLAN
................................................................................
16
Konfiguriranje brezži
č
nega usmerjevalnika
.......................................................
16
Zaš
č
ita naprave WLAN
.....................................................................................
16
Povezava v omrežje WLAN
..............................................................................
17
Uporaba brezži
č
nih naprav Bluetooth (samo nekateri modeli)
..........................................
17
Povezovanje v ži
č
no omrežje
.............................................................................................................
17
Povezava v lokalno omrežje (LAN)
....................................................................................
18
v
Sample