HP 240 G1 user manual download (Page 49 of 87)

Languages: Slovene
Pages:87
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 49 of 87
Kako preizkusiti napajalnik:
1.
Izklopite ra
č
unalnik.
2.
Odstranite akumulator iz ra
č
unalnika.
3.
Priklopite napajalnik na ra
č
unalnik in ga nato vklju
č
ite v elektri
č
no vti
č
nico.
4.
Vklopite ra
č
unalnik.
Č
e lu
č
ke napajanja zasvetijo, napajalnik deluje pravilno.
Č
e lu
č
ke napajanja ne zasvetijo, preverite povezavo napajalnika z ra
č
unalnikom in s
stensko vti
č
nico, da ugotovite, ali je kabel trdno priklju
č
en.
Č
e je kabel trdno priklju
č
en in lu
č
ke napajanja ne zasvetijo, napajalnik ne deluje in ga je
treba zamenjati.
Za informacije o nadomestnem napajalniku se obrnite na podporo za stranke.
Zaustavitev (izklop) ra
č
unalnika
POZOR:
Neshranjeni podatki bodo pri zaustavitvi ra
č
unalnika izgubljeni.
Ukaz za zaustavitev ra
č
unalnika zapre vse odprte programe, vklju
č
no z operacijskim sistemom, nato
pa izklopi zaslon in ra
č
unalnik.
Ra
č
unalnik izklopite v naslednjih primerih:
Č
e morate zamenjati akumulator ali dostopati do komponent v ra
č
unalniku.
Ko povezujete zunanjo strojno opremo, ki se ne poveže prek vrat USB ali vrat za video
Č
e ra
č
unalnika dalj
č
asa ne boste uporabljali in ga boste izklju
č
ili iz elektri
č
nega napajanja.
Č
eprav lahko zaustavite ra
č
unalnik s stikalom za vklop/izklop, je priporo
č
ljivo uporabiti ukaz za
zaustavitev sistema Windows:
OPOMBA:
Č
e je ra
č
unalnik v var
č
evalnem na
č
inu ali v stanju mirovanja, morate pred izklopom
ra
č
unalnika to stanje prekiniti, kar lahko storite s kratkim pritiskom gumba za vklop/izklop.
1.
Shranite svoje delo in zaprite vse odprte programe.
2.
Na za
č
etnem zaslonu se postavite na zgornji desni ali spodnji desni kot zaslona.
3.
Ko se odpre seznam
č
arobnih gumbov, kliknite
Nastavitve
, kliknite ikono
Poraba energije
in
nato kliknite
Zaustavitev sistema
.
Č
e se ra
č
unalnik ne odziva in ne morete uporabiti prej omenjenih postopkov za zaustavitev,
poskusite uporabiti naslednje postopke za zaustavitev v sili v naslednjem vrstnem redu:
Pritisnite tipke
ctrl
+
alt
+
delete
, kliknite ikono
Napajanje
ter izberite možnost
Zaustavitev
.
Pritisnite stikalo za vklop/izklop in ga pridržite vsaj pet sekund.
Ra
č
unalnik izklopite iz zunanjega napajanja.
Pri modelih z akumulatorjem, ki ga lahko zamenja uporabnik, odstranite akumulator.
Zaustavitev (izklop) ra
č
unalnika
39
Sample