HP 240 G1 user manual download (Page 46 of 87)

Languages: Slovene
Pages:87
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 46 of 87
3.
Obrnite akumulator navzgor
(2)
in ga odstranite
(3)
iz ra
č
unalnika.
Ve
č
informacij o akumulatorju
Pomo
č
in podpora zagotavlja naslednja orodja in informacije o akumulatorju:
orodje za pregled akumulatorja za testiranje delovanja akumulatorja;
informacije o umerjanju, upravljanju porabe ter pravilni negi in shranjevanju za podaljšanje
življenjske dobe akumulatorja;
informacije o vrstah akumulatorjev, specifikacijah, življenjskih ciklih in kapaciteti.
Za dostop do informacij o akumulatorju izberite program
HP Support Assistant
na za
č
etnem
zaslonu in nato izberite
Akumulator in delovanje
.
Program HP Support Assistant zagotavlja naslednja orodja in informacije o akumulatorju:
Battery test (Preizkus akumulatorja)
podatke o vrstah akumulatorjev, specifikacijah, življenjskih ciklih in kapaciteti.
Za dostop do informacij o akumulatorju izberite program
HP Support Assistant
na za
č
etnem
zaslonu in nato izberite
Akumulator in delovanje
.
Ohranjanje zmogljivosti akumulatorja
Za manjšo porabo akumulatorja in podaljšanje njegove življenjske dobe upoštevajte naslednje
nasvete:
Zmanjšajte svetlost zaslona.
V možnostih porabe izberite nastavitev
Var
č
evanje porabe
.
Odstranite akumulator iz ra
č
unalnika, ko ga ne uporabljate ali polnite.
Izklopite brezži
č
ne naprave, ko jih ne uporabljate.
Izklju
č
ite zunanje naprave, ki niso priklju
č
ene na zunanji vir napajanja, ko jih ne uporabljate, kot
je zunanji trdi disk, priklju
č
en v vrata USB.
Ustavite, onemogo
č
ite ali odstranite vse zunanje pomnilniške kartice, ki je ne uporabljate.
Preden prenehate z delom, preklopite v stanje spanja ali mirovanja oziroma izklopite ra
č
unalnik.
Prepoznavanje stopenj praznega akumulatorja
Ko akumulator, ki je edini napajalni vir ra
č
unalnika, doseže nizko ali kriti
č
no stopnjo napolnjenosti, se
zgodi naslednje:
Ikona merilnika porabe v obmo
č
ju za obvestila na namizju prikaže obvestilo o nizkem ali
kriti
č
nem stanju napolnjenosti.
36
Poglavje 6
Upravljanje napajanja
Sample