HP 240 G1 user manual download (Page 42 of 87)

Languages: Slovene
Pages:87
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 42 of 87
Ikona
Tipka
Opis
f9
Postopoma zmanjšuje glasnost zvo
č
nika, ko držite to tipko.
f10
Postopoma pove
č
uje glasnost zvo
č
nika, ko držite to tipko.
f11
Utiša ali povrne zvok zvo
č
nika.
f12
Vklopi ali izklopi funkcijo brezži
č
nega omrežja.
OPOMBA:
Preden lahko vzpostavite brezži
č
no povezavo, morate nastaviti
brezži
č
no omrežje.
Uporaba bližnji
č
nih tipk Microsoft Windows 8
Microsoft Windows 8 omogo
č
a bližnjice za hitro izvajanje dejanj. Pri funkcijah Windows 8 vam bo
pomagalo ve
č
bližnjic. Pritisnite tipko Windows
v kombinaciji s tipko, da izvedete dejanje.
Za ve
č
informacij bližnji
č
nih tipkah Windows 8 glejte
Pomo
č
in podpora
. Na za
č
etnem zaslonu
vnesite
pomo
č
in izberite
Pomo
č
in podpora
.
Bližnji
č
na
tipka
Tipka
Opis
Iz odprtega programa ali namizja se vrne na za
č
etni zaslon.
Č
e tipko
pritisnete še enkrat, se vrnete na prejšnji zaslon.
+
c
Odpre
č
arobne gumbe.
+
d
Odpre namizje.
+
tab
Preklopi med odprtimi programi.
OPOMBA:
Pritiskajte to kombinacijo tipk, dokler se ne prikaže
program, ki ga želite.
alt
+
f4
Zapre aktivni program.
Uporaba vro
č
ih tipk
Bližnji
č
na tipka je kombinacija tipke
fn
in tipke
esc
, tipke
b
ali
preslednice
.
Uporaba vro
č
e tipke:
Na kratko pritisnite tipko
fn
in nato še drugo tipko kombinacije.
Funkcija
Vro
č
a tipka
Opis
Prikaz informacij o sistemu.
fn
+
esc
Prikaže informacije o sistemski strojni opremi in številko razli
č
ice
sistemskega BIOS-a.
32
Poglavje 5
Pomikanje z gibi na dotik, kazalnimi napravami in tipkovnico
Sample