HP 240 G1 user manual download (Page 40 of 87)

Languages: Slovene
Pages:87
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 40 of 87
POMEMBNO:
Ko je program aktiven, se gib vle
č
enja od zgornjega roba razlikuje glede na program.
Prst narahlo podrsajte od zgornjega roba, da se prikažejo programi, ki so na voljo.
Vle
č
enje od levega roba
Vle
č
enje od levega roba razkrije odprte programe, da lahko hitro preklapljate med njimi.
Podrsajte od levega roba na sledilni ploš
č
ici, da preklopite med programi.
Uporaba tipkovnice in miške
S tipkovnico in miško lahko vnašate, izbirate elemente, drsate in izvajate iste funkcije kot z ukazi na
dotik. Tipkovnica omogo
č
a tudi izvajanje posebnih funkcij z ukaznimi in vro
č
imi tipkami.
30
Poglavje 5
Pomikanje z gibi na dotik, kazalnimi napravami in tipkovnico
Sample