HP 240 G1 user manual download (Page 39 of 87)

Languages: Slovene
Pages:87
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 39 of 87
Vle
č
enje od roba
Z vle
č
enjem od roba lahko izvajate opravila, kot so spreminjanje nastavitev in iskanje ali uporaba
programov.
Vle
č
enje od desnega roba
Z vle
č
enjem od desnega roba odprete
č
arobne gumbe, s katerimi lahko iš
č
ete, souporabljate,
zaženete programe, dostopate do naprav ali spreminjate nastavitve.
Prst narahlo podrsajte od desnega roba, da se prikažejo
č
arobni gumbi.
Vle
č
enje od zgornjega roba
Z vle
č
enjem z zgornjega roba lahko odpirate programe, ki so na voljo v za
č
etnem zaslonu.
Uporaba ukazov sledilne ploš
č
ice
29
Sample