HP 240 G1 user manual download (Page 38 of 87)

Languages: Slovene
Pages:87
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 38 of 87
element zavrteti v nasprotno smer, s kazalcem sledite smeri urnega kazalca od številke 3 do
številke 12.
OPOMBA:
Vrtenje je namenjeno dolo
č
enim programom, v katerih lahko premikate element ali sliko.
Vrtenje morda ne bo delovalo v vseh programih.
Klik z dvema prstoma (samo nekateri modeli)
Z dvoprstnim klikom lahko izbirate menije za element na zaslonu.
Postavite dva prsta na sledilno ploš
č
ico in ju pritisnite nanjo, da odprete meni možnosti za
izbrani predmet.
Odrivanje (samo pri nekaterih modelih)
Na ta na
č
in se lahko hitro premikate med zasloni in dokumenti.
Na obmo
č
je sledilne ploš
č
ice položite tri prste in jih z rahlim, hitrim gibom odrinite navzgor,
navzdol, levo ali desno.
28
Poglavje 5
Pomikanje z gibi na dotik, kazalnimi napravami in tipkovnico
Sample