HP 240 G1 user manual download (Page 36 of 87)

Languages: Slovene
Pages:87
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 36 of 87
OPOMBA:
Gibov na sledilni ploš
č
ici ne podpirajo vsi programi.
Ogled predstavitve vsakega giba:
1.
Na za
č
etnem zaslonu vnesite
nadzor
in na seznamu programov izberite
Nadzorna ploš
č
a
,
nato izberite
Strojna oprema in zvok
.
2.
Izberite
Synaptics TouchPad
.
3.
Kliknite gib, da vklopite predstavitev.
Vklop in izklop giba:
1.
Na zaslonu
Synaptics TouchPad
potrdite ali po
č
istite polje zraven giba, ki ga želite vklopiti ali
izklopiti.
2.
Kliknite
Uporabi
in nato še
V redu
.
Dotikanje
Za izbiranje elementov na zaslonu uporabite dotik na sledilni ploš
č
ici.
Postavite se na element na zaslonu in se nato z enim prstom dotaknite obmo
č
ja sledilne
ploš
č
ice, da ozna
č
ite.
Č
e se ga dotaknete dvakrat, ga odprete.
OPOMBA:
S prstom pritisnite in držite na sledilni ploš
č
ici, da odprete sporo
č
ilo s pomo
č
jo, v
katerem so informacije o ozna
č
enem elementu.
Drsenje
Drsenje je uporabno za premikanje navzgor, navzdol ali po
č
ez po sliki.
Na obmo
č
je sledilne ploš
č
ice položite dva rahlo razmaknjena prsta in ju povlecite navzgor, dol,
levo ali desno.
26
Poglavje 5
Pomikanje z gibi na dotik, kazalnimi napravami in tipkovnico
Sample