HP 240 G1 user manual download (Page 35 of 87)

Languages: Slovene
Pages:87
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 35 of 87
5
Pomikanje z gibi na dotik, kazalnimi
napravami in tipkovnico
Po vašem ra
č
unalniku lahko krmarite z gibi na dotik (samo nekateri modeli), lahko pa uporabite tudi
tipkovnico in miško. Gibi na dotik se lahko uporabljajo na ra
č
unalniku s sledilno ploš
č
ico ali na
zaslonu na dotik (samo nekateri modeli).
OPOMBA:
Zunanjo miško USB (naprodaj posebej) lahko priklju
č
ite v ena od vrat USB na
ra
č
unalniku.
Preglejte priro
č
nik
Osnove sistema Windows 8
, ki je priložen ra
č
unalniku. V priro
č
niku so informacije
o splošnih opravilih z uporabo sledilne ploš
č
ice, zaslona na dotik ali tipkovnice.
Izbrani modeli ra
č
unalnikov imajo tudi posebne ukazne ali vro
č
e tipke na tipkovnici za izvajanje
rutinskih opravil.
Uporaba sledilne ploš
č
ice
S sledilno ploš
č
ico lahko brskate po ra
č
unalniku z enostavnimi premiki prstov.
Gibe na dotik lahko prilagodite, tako da spremenite nastavitve, konfiguracijo tipk, hitrost klika in
možnosti kazalca. Na za
č
etnem zaslonu vnesite
nadzor
in na seznamu programov izberite
Nadzorna ploš
č
a
, nato izberite
Strojna oprema in zvok
. V možnosti
Naprave in tiskalniki
izberite
Miška
.
Vklop ali izklop sledilne ploš
č
ice
Č
e želite izklopiti ali vklopiti sledilno ploš
č
ico, dvakrat hitro tapnite gumb za vklop/izklop sledilne
ploš
č
ice.
Ko je sledilna ploš
č
ica vklopljena, lu
č
ka sledilne ploš
č
ice ne sveti.
Sledilna ploš
č
ica podpira veliko razli
č
nih gibov, s katerimi se lahko premikate, vle
č
ete, š
č
ipate in vrtite
elemente na zaslonu.
Uporaba ukazov sledilne ploš
č
ice
S sledilno ploš
č
ico lahko s prsti upravljate kazalno napravo na zaslonu.
NASVET:
Levi in desni gumb sledilne ploš
č
ice uporabljajte na enak na
č
in kot ustrezna gumba
zunanje miške.
Uporaba sledilne ploš
č
ice
25
Sample