HP 240 G1 user manual download (Page 34 of 87)

Languages: Slovene
Pages:87
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 34 of 87
Upravljanje zvo
č
nih in video datotek
Program CyberLink PowerDVD (samo nekateri modeli) vam pomaga upravljati in urejati zbirke
fotografij in videoposnetkov.
Č
e želite zagnati CyberLink PowerDVD z za
č
etnega zaslona ra
č
unalnika, vnesite
cyberlink
in
na seznamu programov izberite
CyberLink PowerDVD
.
Ve
č
informacij o uporabi programa CyberLink PowerDVD najdete v pomo
č
i za programsko opremo
PowerDVD.
24
Poglavje 4
Uživanje v zabavnih funkcijah
Sample