HP 240 G1 user manual download (Page 33 of 87)

Languages: Slovene
Pages:87
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 33 of 87
Priklju
č
itev visokolo
č
ljivostne televizije ali monitorja na ra
č
unalnik:
1.
Priklju
č
ite en konec kabla HDMI v vrata HDMI na ra
č
unalniku.
2.
Drugi konec kabla priklju
č
ite v visokolo
č
ljivostno televizijo ali monitor.
3.
S tipko
f4
preklapljate zaslonsko sliko ra
č
unalnika med štirimi stanji prikaza:
Samo zaslon ra
č
unalnika (PC screen only):
Ogled zaslonske slike le na ra
č
unalniku.
Podvoji (Duplicate):
Ogled zaslonske slike na ra
č
unalniku in zunanji napravi
hkrati
.
Razširi (Extend):
Ogled razširjene zaslonske slike na ra
č
unalniku in zunanji napravi
hkrati
.
Second screen only (Samo drugi zaslon):
Ogled zaslonske slike le na zunanji napravi.
Z vsakim pritiskom tipke
f4
se stanje prikaza spremeni.
OPOMBA:
Prilagodite lo
č
ljivost zaslona zunanje naprave, še posebej,
č
e izberete možnost
»Razširi«. Na za
č
etnem zaslonu vnesite
nadzorna
in na seznamu programov izberite
Nadzorna
ploš
č
a
. Za najboljše rezultate izberite
Videz in prilagajanje
in izberite
Prilagoditev lo
č
ljivosti
zaslona
v možnosti
Zaslon
.
Konfiguriranje zvo
č
nih nastavitev (s televizijo HDMI)
HDMI je edini video vmesnik, ki podpira visokolo
č
ljivostni video
in zvok
. Ko povežete
visokolo
č
ljivostno televizijo z ra
č
unalnikom, lahko vklopite zvok HDMI na naslednji na
č
in:
1.
Na namizju v obmo
č
ju za obvestila na skrajni desni strani opravilne vrstice z desno tipko miške
kliknite ikono
Zvo
č
niki
in nato
Predvajalne naprave
.
2.
Na zavihku
Predvajanje
kliknite ime digitalne izhodne naprave.
3.
Kliknite
Nastavi privzeto
in nato
V redu
.
Za preklop zvoka nazaj na zvo
č
nike ra
č
unalnika sledite naslednjim korakom:
1.
Na namizju v obmo
č
ju za obvestila na skrajni desni strani opravilne vrstice z desno tipko miške
kliknite ikono
Zvo
č
niki
in nato
Predvajalne naprave
.
2.
Na zavihku
Predvajanje
kliknite
Zvo
č
niki in slušalke
.
3.
Kliknite
Nastavi privzeto
in nato
V redu
.
Uporaba videa
23
Sample