HP 240 G1 user manual download (Page 32 of 87)

Languages: Slovene
Pages:87
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 32 of 87
Priklju
č
itev monitorja ali projektorja:
1.
Priklju
č
ite kabel VGA monitorja ali projektorja v vrata VGA na ra
č
unalniku, kot je prikazano.
2.
S pritiskom tipke
f4
preklapljate zaslonsko sliko med 4 stanji prikaza:
Samo zaslon ra
č
unalnika (PC screen only):
Ogled zaslonske slike le na ra
č
unalniku.
Podvoji (Duplicate):
Ogled zaslonske slike na ra
č
unalniku in zunanji napravi
hkrati
.
Razširi (Extend):
Ogled razširjene zaslonske slike na ra
č
unalniku in zunanji napravi
hkrati
.
Second screen only (Samo drugi zaslon):
Ogled zaslonske slike le na zunanji napravi.
Z vsakim pritiskom tipke
f4
se stanje prikaza spremeni.
OPOMBA:
Prilagodite lo
č
ljivost zaslona zunanje naprave, še posebej,
č
e izberete možnost
»Razširi«. Na za
č
etnem zaslonu vnesite
nadzorna
in na seznamu programov izberite
Nadzorna
ploš
č
a
. Za najboljše rezultate izberite
Videz in prilagajanje
in izberite
Prilagoditev lo
č
ljivosti
zaslona
v možnosti
Zaslon
.
Priklju
č
itev televizije ali monitorja HDMI
Č
e želite na visokolo
č
ljivostni televiziji ali monitorju videti zaslonsko sliko ra
č
unalnika, priklju
č
ite
visokolo
č
ljivostno napravo v skladu z naslednjimi navodili.
Za priklju
č
itev naprave HDMI na ra
č
unalnik potrebujete kabel HDMI, ki je naprodaj posebej.
22
Poglavje 4
Uživanje v zabavnih funkcijah
Sample