HP 240 G1 user manual download (Page 29 of 87)

Languages: Slovene
Pages:87
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 29 of 87
4
Uživanje v zabavnih funkcijah
Uporabite svoj ra
č
unalnik HP kot zabavno zvezdiš
č
e za druženje prek spletne kamere, poslušanje in
upravljanje glasbe ter prenašanje in gledanje filmov. Ali pa priklju
č
ite zunanje naprave, kot so
zvo
č
niki, slušalke, monitor, projektor, televizija in visokolo
č
ljivostne naprave (samo nekateri modeli),
ter spremenite ra
č
unalnik v še zmogljivejši zabaviš
č
ni center.
Ve
č
predstavnostne funkcije
Tukaj so nekatere ve
č
predstavnostne funkcije ra
č
unalnika.
Komponenta
Opis
(1)
Notranji mikrofon
Snema zvok.
(2)
Spletna kamera
Snema video posnetke in zajema fotografije.
Na za
č
etnem zaslonu vnesite
cyberlink
in na seznamu
programov izberite
CyberLink YouCam
.
(3)
Lu
č
ka spletne kamere
Sveti: spletna kamera je vklopljena.
(4)
Vrata USB 2.0
Za priklju
č
itev dodatnih naprav USB.
OPOMBA:
Za podrobnosti o razli
č
nih vrstah vrat USB
glejte
Uporaba naprave USB
na strani
40
.
(5)
Opti
č
ni pogon
Prebere opti
č
ni disk.
OPOMBA:
Pri nekaterih modelih opti
č
ni pogon na
opti
č
ne ploš
č
e tudi zapisuje.
(6)
Zvo
č
nika
Proizvajata zvok.
19
Sample