HP 240 G1 user manual download (Page 23 of 87)

Languages: Slovene
Pages:87
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 23 of 87
Nalepke
Na nalepkah na ra
č
unalniku so informacije, ki jih boste morda potrebovali pri odpravljanju sistemskih
težav ali uporabi ra
č
unalnika v drugih državah. Nalepke so na lahko dostopnih mestih.
Servisna nalepka – vsebuje pomembne podatke, vklju
č
no s temi:
Komponenta
(1)
Ime izdelka
(2)
Serijska številka
(3)
Številka dela izdelka
(4)
Garancijsko obdobje
(5)
Opis modela (samo nekateri modeli)
Ko stopite v stik s podporo, imejte te informacije pri roki. Servisna nalepka je pritrjena na spodnji
strani ra
č
unalnika.
Upravna nalepka – vsebuje upravne informacije o ra
č
unalniku. Upravna nalepka je pritrjena v
ležiš
č
u za akumulator.
Nalepka ali nalepke s potrdilom za uporabo v brezži
č
nem omrežju – vsebujejo informacije o
dodatnih brezži
č
nih napravah, ki so na voljo pri nekaterih modelih, in oznake odobritve nekaterih
držav ali regij, v katerih je bila odobrena uporaba teh naprav.
Č
e je v ra
č
unalniku vgrajena ena
ali ve
č
brezži
č
nih naprav, je nanj prilepljena ena ali ve
č
nalepk s potrdilom za uporabo. Te
podatke utegnete potrebovati pri uporabi prenosnega ra
č
unalnika v drugih državah. Nalepka s
potrdilom za uporabo v brezži
č
nem omrežju je pritrjena v ležiš
č
u za akumulator.
Nalepke
13
Sample