HP 240 G1 user manual download (Page 21 of 87)

Languages: Slovene
Pages:87
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 21 of 87
Tipke
Komponenta
Opis
(1)
Tipka
esc
Č
e jo pritisnete v kombinaciji s tipko
fn
, se prikažejo
informacije o sistemu.
(2)
Tipka
fn
Prikaže informacije o sistemu,
č
e jo pritisnete v kombinaciji
s tipko
esc
.
(3)
Tipka Windows
Prikaže za
č
etni meni.
(4)
Ukazne tipke
Zaženejo pogosto uporabljene sistemske funkcije.
(5)
Tipka za programe Windows
Prikaže možnosti za izbrani predmet.`
Zgoraj
11
Sample