HP 240 G1 user manual download (Page 20 of 87)

Languages: Slovene
Pages:87
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 20 of 87
Gumbi
Komponenta
Opis
Stikalo za vklop/izklop
Ko je ra
č
unalnik izklopljen, pritisnite gumb, da ga
vklopite.
Ko je ra
č
unalnik v stanju spanja, na kratko pritisnite
gumb, da preklopite iz stanja spanja.
Ko je ra
č
unalnik v stanju mirovanja, na kratko
pritisnite gumb, da preklopite iz tega stanja.
POZOR:
Z daljšim pritiskom gumba za vklop/izklop boste
izgubili vse neshranjene podatke.
Č
e se je ra
č
unalnik prenehal odzivati in zaustavitev
sistema Microsoft® Windows ni uspela, pridržite stikalo za
vklop/izklop najmanj pet sekund, da izklopite ra
č
unalnik.
Č
e želite izvedeti ve
č
o nastavitvah porabe:
1.
Na za
č
etnem zaslonu vnesite
možnosti porabe
.
2.
Kliknite
Nastavitve
in nato med prikazanimi
možnostmi izberite
Možnosti porabe
ali poglejte
Upravljanje napajanja
na strani
33
.
10
Poglavje 2
Spoznavanje ra
č
unalnika
Sample