HP 240 G1 user manual download (Page 19 of 87)

Languages: Slovene
Pages:87
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 19 of 87
Lu
č
ke
Komponenta
Opis
(1)
Lu
č
ka Caps Lock
Sveti: funkcija caps lock je vklopljena, kar spremeni vse
č
rke
v velike
č
rke.
(2)
Lu
č
ka napajanja
Sveti belo: ra
č
unalnik je vklopljen.
Utripajo
č
a bela: ra
č
unalnik je v stanju spanja, ki je
na
č
in za var
č
evanje z energijo. Ra
č
unalnik izklopi
zaslon in druge nepotrebne komponente.
Ne sveti: ra
č
unalnik je izklopljen ali v stanju mirovanja.
Stanje mirovanja je na
č
in za var
č
evanje z energijo, ki
rabi najmanjšo koli
č
ino napajanja.
(3)
Lu
č
ka brezži
č
nega vmesnika
Sveti belo: vklopljena je vgrajena brezži
č
na naprava,
npr. naprava brezži
č
nega krajevnega omrežja (WLAN)
in/ali naprava Bluetooth®.
Rumena: vse brezži
č
ne naprave so izklopljene.
Zgoraj
9
Sample