HP 240 G1 user manual download (Page 18 of 87)

Languages: Slovene
Pages:87
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 18 of 87
Zgoraj
Sledilna ploš
č
ica
Komponenta
Opis
(1)
Gumb za vklop/izklop sledilne ploš
č
ice
Vklopi ali izklopi sledilno ploš
č
ico.
(2)
Lu
č
ka sledilne ploš
č
ice
Sveti: Sledilna ploš
č
ica je izklopljena.
Ne sveti: Sledilna ploš
č
ica je vklopljena.
(3)
Obmo
č
je sledilne ploš
č
ice
Premakne kazalec in izbere ali aktivira elemente na
zaslonu.
(4)
Levi gumb sledilne ploš
č
ice
Funkcije kot na levi tipki zunanje miške.
(5)
Desni gumb sledilne ploš
č
ice
Funkcije kot na desni tipki zunanje miške.
8
Poglavje 2
Spoznavanje ra
č
unalnika
Sample