HP 240 G1 user manual download (Page 17 of 87)

Languages: Slovene
Pages:87
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 17 of 87
Zaslon
Komponenta
Opis
(1)
Notranje stikalo zaslona
Izklopi zaslon oziroma preklopi v stanje spanja,
č
e zaslon
zaprete, ko je napajanje vklopljeno.
OPOMBA:
Notranje stikalo zaslona ni vidno z zunanje strani
ra
č
unalnika.
(2)
Notranji mikrofon
Snema zvok.
(3)
Spletna kamera
Omogo
č
a snemanje videoposnetkov in zajemanje fotografij ter
videokonference in spletni klepet s pretakanjem videa.
Č
e želite uporabiti spletno kamero, na za
č
etnem zaslonu
ra
č
unalnika vnesite
cyberlink
in na seznamu programov
izberite
CyberLink YouCam
.
(4)
Lu
č
ka spletne kamere
Sveti: spletna kamera je vklopljena.
(5)
Antena WLAN*
Pošilja in prejema brezži
č
ne signale za komuniciranje z
brezži
č
nimi krajevnimi omrežji (WLAN).
*Antena z zunanje strani ra
č
unalnika ni vidna. Prenos je optimalen samo,
č
e v neposredni bližini antene ni ovir. Upravna
obvestila o brezži
č
nih napravah preberite v razdelku priro
č
nika
Upravna, varnostna in okoljevarstvena obvestila
, ki velja za
vašo državo ali regijo. Ta obvestila so objavljena v razdelku Pomo
č
in podpora. Za dostop do Pomo
č
i in podpore na
za
č
etnem zaslonu vnesite
pomo
č
, nato pa na seznamu programov izberite
Pomo
č
in podpora
.
Zaslon
7
Sample