HP 240 G1 user manual download (Page 16 of 87)

Languages: Slovene
Pages:87
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 16 of 87
Komponenta
Opis
(9)
Lu
č
ka trdega diska
Utripajo
č
a bela: trdi disk je v uporabi.
(10)
Lu
č
ka napajanja
Sveti belo: ra
č
unalnik je vklopljen.
Utripajo
č
a bela: ra
č
unalnik je v stanju spanja, ki je na
č
in
za var
č
evanje z energijo. Ra
č
unalnik izklopi zaslon in
druge nepotrebne komponente.
Ne sveti: ra
č
unalnik je izklopljen ali v stanju mirovanja.
Stanje mirovanja je na
č
in za var
č
evanje z energijo, ki
rabi najmanjšo koli
č
ino napajanja.
6
Poglavje 2
Spoznavanje ra
č
unalnika
Sample