HP 240 G1 user manual download (Page 14 of 87)

Languages: Slovene
Pages:87
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 14 of 87
Desna stran
Komponenta
Opis
(1)
Opti
č
ni pogon
Prebere opti
č
ni disk.
OPOMBA:
Pri nekaterih modelih opti
č
ni pogon na opti
č
ne
ploš
č
e tudi zapisuje.
(2)
Lu
č
ka opti
č
nega pogona
Zelena: opti
č
ni pogon je v uporabi.
Ne sveti: opti
č
ni pogon miruje.
(3)
Gumb za izmet opti
č
nega pogona
Sprosti pladenj za ploš
č
e.
(4)
Vrata USB 2.0 (2)
Za priklju
č
itev dodatnih naprav USB.
OPOMBA:
Za podrobnosti o razli
č
nih vrstah vrat USB
glejte
Uporaba naprave USB
na strani
40
.
(5)
Lu
č
ka napajalnika
Sveti belo: napajalnik je priklju
č
en, akumulator pa je
napolnjen.
Rumena: napajalnik je priklju
č
en in akumulator se
polni.
Ne sveti: ra
č
unalnik deluje z enosmernim napajanjem.
(6)
Priklju
č
ek za napajanje
Za priklju
č
itev napajalnika.
(7)
Reža varnostnega kabla
Za priklju
č
itev dodatnega varnostnega kabla v ra
č
unalnik.
OPOMBA:
Varnostni kabel je namenjen odganjanju
morebitnih tatov, ne more pa vedno prepre
č
iti kraje
ra
č
unalnika ali napa
č
nega ravnanja z njim.
4
Poglavje 2
Spoznavanje ra
č
unalnika
Sample