HP 240 G1 user manual download (Page 12 of 87)

Languages: Slovene
Pages:87
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 12 of 87
Dodatni HP-jevi viri
S pomo
č
jo
Navodil za nastavitev
ste vklopili ra
č
unalnik in poiskali ta vodnik. Podrobnosti o izdelku,
navodila in ostale informacije najdete v spodnji preglednici.
Vir
Vsebina
Navodila za nastavitev
Pregled nastavitve ra
č
unalnika in njegovih funkcij.
Priro
č
nik
Osnove sistema Windows 8
Pregled uporabe in krmarjenja po sistemu Windows 8
Pomo
č
in podpora
Za dostop do Pomo
č
i in podpore na za
č
etnem zaslonu
vnesite
pomo
č
, nato pa na seznamu programov
izberite
Pomo
č
in podpora
. Za podporo v ZDA
obiš
č
ite spletno mesto
go/
contactHP
. Za mednarodno podporo obiš
č
ite spletno
mesto
country/us/en/
wwcontact_us.html
.
Vrsta navodil in nasvetov za odpravljanje težav.
Priro
č
nik za varno in udobno uporabo
Za dostop do tega vodnika na za
č
etnem zaslonu
izberite program
HP Support Assistant
, izberite
Moj
ra
č
unalnik
, nato izberite
Uporabniški vodniki
, ali pa
obiš
č
ite
ergo
.
Pravilna nastavitev delovne postaje.
Navodila za držo in delovne navade, ki pove
č
ajo vaše udobje
in zmanjšajo možnost poškodb.
Elektri
č
ne in mehanske varnostne informacije.
Mednarodna podpora
Za podporo v svojem jeziku pojdite na
country/us/en/
wwcontact_us.html
.
Spletni klepet s HP-jevim strokovnjakom.
Podpora prek e-pošte.
Iskanje mednarodnih telefonskih številk podpore strankam
Iskanje HP-jevega servisnega centra.
Upravna, varnostna in okoljska obvestila
Za dostop do tega priro
č
nika na za
č
etnem zaslonu
izberite program
HP Support Assistant
, izberite
Moj
ra
č
unalnik
in nato izberite
Uporabniški priro
č
niki
.
Pomembna upravna obvestila, vklju
č
no z informacijami o
odlaganju akumulatorja.
Omejena garancija
*
Za dostop do garancije na za
č
etnem zaslonu izberite
program
HP Support Assistant
, izberite
Moj
ra
č
unalnik
, nato izberite
Garancija in storitve
, ali pa
obiš
č
ite
go/orderdocuments
.
Posebne informacije o garanciji za ta ra
č
unalnik.
*Izrecno omejeno garancijo HP, ki velja za vaš izdelek, lahko najdete v uporabniških vodnikih v svojem ra
č
unalniku in/ali na
CD-ju/DVD-ju, priloženem v škatli. V nekaterih državah/regijah je v škatli priložena omejena HP-jeva garancija v tiskani
obliki. V državah/regijah, kjer garancija ni priložena v tiskani obliki, jo lahko zahtevate na spletnem mestu
go/orderdocuments
ali tako, da pišete na naslov:
Severna Amerika
: Hewlett-Packard, MS POD, 11311 Chinden Blvd., Boise, ID 83714, USA
Evropa, Bližnji vzhod, Afrika
: Hewlett-Packard, POD, Via G. Di Vittorio, 9, 20063, Cernusco s/Naviglio (MI), Italija
Tihomorska Azija
: Hewlett-Packard, POD, P.O. Box 200, Alexandra Post Office, Singapur 911507
Č
e boste zahtevali natisnjeno kopijo garancije, navedite številko dela izdelka, garancijsko obdobje (podatek je naveden na
nalepki s serijsko številko), ime in poštni naslov.
POMEMBNO:
Izdelka HP NE vra
č
ajte na zgornje naslove. Za podporo v ZDA obiš
č
ite spletno mesto
go/contactHP
. Za mednarodno podporo obiš
č
ite spletno mesto
country/us/en/wwcontact_us.html
.
2
Poglavje 1
Za
č
etek uporabe
Sample