HP 240 G1 user manual download (Page 11 of 87)

Languages: Slovene
Pages:87
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 11 of 87
1
Za
č
etek uporabe
Ta ra
č
unalnik je zmogljivo orodje, ki je zasnovano za izboljšanje vašega dela in zabave.
Č
e želite
č
im
bolje izkoristiti zmogljivosti ra
č
unalnika, preberite to poglavje o najboljših postopkih po nastavitvi,
zabavnih stvareh, ki jih lahko po
č
nete z ra
č
unalnikom, in dodatnih HP-jevih virih.
Najboljši postopki
Č
e želite kar najbolj izkoristiti svojo pametno naložbo, vam priporo
č
amo, da po nastavitvi in
registraciji ra
č
unalnika sledite naslednjim korakom:
Vzemite si nekaj trenutkov in prelistajte priro
č
nik
Osnove sistema Windows 8
, da spoznate nove
funkcije sistema Windows®.
NASVET:
Č
e se želite iz odprtega programa ali namizja hitro vrniti na za
č
etni zaslon
ra
č
unalnika, na tipkovnici pritisnite
tipko z logotipom Windows
.
Č
e znova pritisnete tipko
Windows, se vrnete na prejšnji zaslon.
Vzpostavite povezavo z ži
č
nim ali brezži
č
nim omrežjem,
č
e tega še niste storili. Podrobnosti
najdete v razdelku
Vzpostavitev povezave z omrežjem
na strani
14
.
Spoznajte strojno in programsko opremo ra
č
unalnika. Dodatne informacije najdete v razdelkih
Spoznavanje ra
č
unalnika
na strani
3
in
Uživanje v zabavnih funkcijah
na strani
19
.
Posodobite ali kupite protivirusno programsko opremo. Ve
č
informacij najdete v razdelku
Uporaba protivirusne programske opreme
na strani
58
.
Varnostno kopirajte trdi disk, tako da ustvarite obnovitvene diske ali obnovitveni bliskovni pogon.
Glejte
Varnostno kopiranje in obnovitev
na strani
64
.
Zabavne stvari, ki jih lahko po
č
nete
Kot že veste, si lahko z ra
č
unalnikom ogledujete videoposnetke YouTube. Toda ali ste vedeli, da
lahko ra
č
unalnik povežete s televizorjem in gledate videoposnetke na televizorju?
Č
e želite ve
č
informacij, glejte
Priklju
č
itev televizije ali monitorja HDMI
na strani
22
.
Kot že veste, lahko z ra
č
unalnikom poslušate glasbo. Toda ali ste vedeli, da lahko v ra
č
unalnik
pretakate radio v živo in poslušate glasbene oziroma pogovorne radijske postaje s celega sveta?
Glejte
Uporaba zvoka
na strani
20
.
Kot že veste, lahko s programi Microsoft ustvarite izjemne predstavitve. Toda ali ste vedeli, da
lahko ra
č
unalnik povežete s projektorjem in delite svoje ideje s skupino? Glejte
Priklju
č
itev
monitorja ali projektorja VGA
na strani
21
.
Najboljši postopki
1
Sample