HP 240 G1 user manual download (Page 87 of 88)

Languages: Estonian
Pages:88
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 87 of 88
hooldus
13
Microsofti autentsussert
13
seerianumber
13
traadita ühenduse seadmete
sertifitseerimine
13
vastavus
13
WLAN
13
märgutuled
kõvaketas
6
optiline draiv
4
puuteplaat
8, 27
suurtähelukk
9
toide
6, 9
traadita ühendus
9
vahelduvvooluadapter
4
veebikaamera
7, 19
N
normatiivteave
traadita ühenduse seadmete
sertifitseerimismärgised
13
vastavusmärgis
13
nupud
optilise draivi sahtli väljutus
4
parem puuteplaat
8, 28
puuteplaat (puuteplaat) sees/
väljas
8
toide
10
vasak puuteplaat
8, 28
O
operatsioonisüsteem
Microsofti autentsusserdi
märgis
13
tootevõti
13
optiline draiv, tuvastamine
4, 19
optiline ketas
eemaldamine
43
sisestamine
42
optilise draivi märgutuli,
tuvastamine
4
optilise draivi väljutusnupp,
tuvastamine
4
P
parimad kasutusviisid
1
paroolid
häälestusutiliit Setup Utility
(BIOS)
56
Windows
55
paroolide kasutamine
54
pesad
digitaalandmekandja
5
turvakaabel
4
pistikupesad
helisisend (mikrofon)
5, 20
heliväljund (kõrvaklapid)
5, 20
RJ-45 (võrk)
5
võrk
5
pordid
HDMI
5, 20, 22
USB
4, 5, 19
VGA
21
väline monitor
5, 20, 21
PowerDVD
24
puuteplaadi (puuteplaat) sisse-/
väljalülitusnupp
27
puuteplaadi ala, tuvastamine
8,
28
puuteplaadi kerimisžest
31
puuteplaadi kokkusurumisžest
31
Puuteplaadi märgutuli
8, 27
puuteplaadi pööramisžest
32
puuteplaadi sirvimisžest
32
Puuteplaadi sisse-/
väljalülitusnupp
8
puuteplaadi suumimisžest
31
puuteplaadižestid
kerimine
31
kokkusurumine
31
pööramine
32
sirvimine
32
suumimine
31
puuteplaat
kasutamine
27
nupud
8, 28
R
riiv, aku vabastamine
12
RJ-45-pistikupesa (võrk),
tuvastamine
5
S
seerianumber
13
seerianumber, arvuti
13
sisemine ekraanilüliti,
tuvastamine
7
sisemine mikrofon, tuvastamine
7, 19
sisendvõimsus
67
sisseehitatud veebikaamera
märgutuli, tuvastamine
7, 19
suurtäheluku märgutuli,
tuvastamine
9
säästmine, toide
36
süsteemitaaste
65
süsteemi taastepunktid
63
loomine
63
süsteemiteabe kiirklahv
27
T
taastamine
64
HP Recovery Manager
65
taastamine, süsteem
65
taastamine taasteketaste abil
66
taastekandja
62
taastekettad
62
taastepunktid
63
talveunerežiim
käivitamine
34
käivitatud aku laetuse kriitilise
taseme korral
36
väljumine
34
tarkvara
CyberLink PowerDVD
24
Ketta defragmentor
48
kettapuhastus
48
tarkvara ja teabe varundamine
58
tarkvara Wireless Assistant
14
tarkvaravärskendused,
installimine
57
teave aku kohta, otsimine
35
temperatuur
36
toetatud kettad
62
toide
aku
35
säästmine
36
toiminguklahvid
eelmine lugu või osa
26
ekraani heleduse
suurendamine
26
ekraani heleduse
vähendamine
26
ekraanikujutise kuvamiskoha
vahetamine
26
esitamine, paus, jätkamine
26
helitugevuse suurendamine
27
helitugevuse vähendamine
27
Tähestikuline register
77
Sample