HP 240 G1 user manual download (Page 86 of 88)

Languages: Estonian
Pages:88
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 86 of 88
Tähestikuline register
A
aku
asendamine
36
hoidmine
36
kõrvaldamine
36
toite säästmine
36
aku hoiundamine
36
akusahtel
12, 13
aku temperatuur
36
akutoide
35
aku vabastusriiv
12
algse süsteemi taastamine
65
taastekandja loomine
62
arvuti, reisimine
36
arvutiga reisimine
13, 36, 52
arvuti hooldamine
51
arvuti puhastamine
51
arvuti transportimine
52
arvuti väljalülitamine
37
autentsusserdi märgis
13
avalik WLAN-ühendus
17
B
BIOS
versiooni tuvastamine
59
värskendamine
59
värskenduse allalaadimine
60
Bluetoothi märgis
13
Bluetooth-seade
14, 17
buutimisjärjestus
muutmine
66
C
CyberLink PowerDVD
24
D
digitaalandmekandja pesa,
tuvastamine
5
digitaalkaart
sisestamine
40
draiviandmekandja
33
E
elektrostaatiline lahendus
75
ettevõtte WLAN-ühendus
17
H
HDMI
heli konfigureerimine
23
HDMI-port, tuvastamine
5, 20
HDMI-port, ühendamine
22
helifunktsioonid, kontrollimine
21
helifunktsioonide kontrollimine
21
heli konfigureerimine HDMI
jaoks
23
helisisendi (mikrofoni)
pistikupesa
5, 20
heliväljundi (kõrvaklappide)
pistikupesa
5, 20
hiir, väline
eelistuste määramine
25
hooldus
Ketta defragmentor
48
kettapuhastus
48
hooldussildid
otsin
13
HP ja muude tootjate tarkvara
värskendused, installimine
57
HP Recovery Manager
65
Häälestusutiliidi Setup Utility
(BIOS) paroolid
56
I
installimine
kriitilised turvavärskendused
57
valikuline turvakaabli lukk
58
Interneti-turbe tarkvara,
kasutamine
56
Interneti-ühenduse
häälestamine
16
J
jaoturid
39
K
kaablid
USB
40
Ketta defragmentori tarkvara
48
kettapuhastustarkvara
48
kiirklahvid
kasutamine
27
süsteemiteabe kuvamine
27
kirjutatav andmekandja
33
klahv esc, tuvastamine
11
klahv fn, tuvastamine
11
klahvid
esc
11
fn
11
toiming
11
Windowsi logo
11
Windowsi rakendused
11
komponendid
ekraan
7
esikülg
3
parem külg
4
pealmised
8
põhi
12
vasak külg
5
kustutatud failid
taastamine
65
kõlarid, tuvastamine
3, 19
kõrglahutusega seadmed,
ühendamine
22
kõvaketta märgutuli
6
kõvakettasahtel, tuvastamine
12
L
laetuse kriitiline tase
36
lennujaama turvaseadmed
45
loetav andmekandja
33
lõbusad tegevused
1
M
Microsofti autentsusserdi märgis
13
mittereageeriv süsteem
37
mälumoodul
asendamine
49
eemaldamine
49
sisestamine
50
mälumooduli kamber,
tuvastamine
12
märgised
Bluetooth
13
76
Tähestikuline register
Sample