HP 240 G1 user manual download (Page 83 of 88)

Languages: Estonian
Pages:88
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 83 of 88
Aku laetuse madala taseme lahendamine, kui arvuti ei saa talveunerežiimist väljuda
Kui arvutil ei ole talveunerežiimist väljumiseks piisavalt toidet, tehke järgmist.
1.
Asendage tühi kasutaja vahetatav aku laetud akuga või ühendage arvuti vahelduvvooluadapteri
abil välistoitega.
2.
Vajutage talveunerežiimist väljumiseks toitenuppu.
Vahelduvvooluadapteri tõrkeotsing
Testige vahelduvvooluadapterit, kui vahelduvvooluvõrku ühendatud arvuti puhul ilmneb mõni
järgmistest sümptomitest:
arvuti ei lülitu sisse,
ekraan ei lülitu sisse,
toite märgutuled ei põle.
Vahelduvvooluadapteri kontrollimiseks toimige järgmiselt.
1.
Lülitage arvuti välja.
2.
Eemaldage arvutist aku.
3.
Ühendage vahelduvvooluadapter arvutiga ja vahelduvvooluvõrgu pistikupesaga.
4.
Lülitage arvuti sisse.
Kui toite märgutuled
süttivad
, töötab vahelduvvooluadapter korralikult.
Kui toite märgutuled
ei sütti
, kontrollige, kas vahelduvvooluadapter on arvutiga ja
vahelduvvooluvõrgu pistikupesaga korralikult ühendatud.
Kui ühendused on korras ja märgutuled ikka
ei sütti
, ei tööta vahelduvvooluadapter
korralikult ning see tuleb välja vahetada.
Uue vahelduvvooluadaptri hankimise kohta teabe saamiseks võtke ühendust klienditoega.
Tõrkeotsing
73
Sample