HP 240 G1 user manual download (Page 80 of 88)

Languages: Estonian
Pages:88
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 80 of 88
WLAN-iga ei saa ühendust luua
Kui teil on probleeme WLAN-võrguga ühenduse loomisel, veenduge, et integreeritud WLAN-seade on
sisse lülitatud ja arvutisse õigesti installitud.
1.
Kui traadita ühenduse märgutuli ei põle või põleb kollaselt, vajutage traadita ühenduse seadme
sisselülitamiseks traadita ühenduse nuppu, traadita ühenduse lülitit või traadita ühenduse
seadme klahvi.
2.
Proovige uuesti WLAN-iga ühendus luua.
Kui ühendust ei saa ikka luua, toimige järgmiselt.
1.
Valige
Start
>
Juhtpaneel
>
Süsteem ja turve
.
2.
Klõpsake suvandi Süsteem alal suvandit
Seadmehaldur
.
3.
Klõpsake kõigi adapterite loendi kuvamiseks üksuse
Võrguadapterid
kõrval asuvat noolt.
4.
Leidke võrguadapterite loendist WLAN-seade. WLAN-seadme loendis võib olla termin
traadita
,
traadita kohtvõrk
,
WLAN
või
802.11
.
Kui loendis pole ühtegi WLAN-seadet, pole arvutis integreeritud WLAN-seadet või WLAN-
seadme draiver pole korralikult installitud.
Lisateavet WLAN-i tõrkeotsingu kohta leiate spikri ja toe rakenduses olevatelt veebilinkidelt.
Soovitud võrguga ei saa ühendust luua
Te ei pruugi saada soovitud võrguga ühendust luua, kuna see on lubatud turbega WLAN. Seda tüüpi
WLAN-iga ühendamiseks peab teil olema selle võrgu turvakood. Lisateavet leiate järgmisest jaotisest.
Kui probleem ei ole turvakoodis, võib WLAN-ühendus olla rikutud. Windows võib rikutud WLAN-
ühenduse paljudel juhtudel automaatselt parandada.
Kui tegumiriba paremas servas teavitusalal on võrgu ikoon, paremklõpsake ikooni, seejärel
klõpsake valikut
Probleemide tõrkeotsing
.
Windows lähtestab võrguseadme ja üritab ühega eelistatavatest võrkudest uuesti ühenduse
luua.
Kui teavitusalal pole võrgu oleku ikooni, toimige järgmiselt.
1.
Start
>
Juhtpaneel
>
Võrk ja Internet
>
Võrgu- ja ühiskasutuskeskus
.
2.
Klõpsake suvandit
Probleemide tõrkeotsing
ja valige võrk, mida soovite parandada.
Võrgu kehtivad turvakoodid pole saadaval
Kui teil palutakse WLAN-võrguga ühenduse loomisel sisestada turvakood (või võrguvõti) või nimi
(SSID), on võrgu turvalisus kaitstud. Kaitstud võrguga ühenduse loomiseks peavad teil olema
kehtivad koodid. SSID ja turvakood on tähtnumbrilised koodid, mis tuleb sisestada arvuti võrgus
tuvastamiseks.
Võrgu puhul, mis on ühendatud teie isikliku traadita ühenduse marsruuteriga, vaadake nii
marsruuteri kui ka WLAN-seadme jaoks ühesuguste koodide häälestamise juhiste saamiseks
marsruuteri kasutusjuhendit.
Privaatvõrgu, nagu kontori sisevõrgu või avaliku Interneti jututoa puhul võtke koodide saamiseks
ühendust võrguadministraatoriga ja sisestage koodid, kui teil seda teha palutakse.
Mõni võrk vahetab marsruuterites või pöörduspunktides kasutatavat SSID-d või võrgukoodi
regulaarselt, et tõsta turvalisust. Peate vastava koodi ka oma arvutis muutma.
70
Peatükk 13
Tõrkeotsing ja tugi
Sample