HP 240 G1 user manual download (Page 76 of 88)

Languages: Estonian
Pages:88
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 76 of 88
Taastamine taasteketaste abil (ainult teatud mudelitel)
HP taastesektsioon (ainult valitud mudelitel) võimaldab teil taastada oma süsteemi ilma, et peaksite
kasutama taastekettaid või taastedraivi. Seda tüüpi taastamist saab kasutada vaid siis, kui kõvaketas
on töökorras.
Taastesektsiooni olemasolu kontrollimiseks valige
Start
, paremklõpsake käsku
Arvuti
ja seejärel
valige
Halda
>
Kettahaldus
. Kui taastesektsioon on olemas, on see taastedraivi loendis esitatud.
MÄRKUS.
Taastesektsioonita arvutitel on kaasas taastekettad.
1.
Käivitage ühel järgmistest viisidest HP Recovery Manager.
Valige
Start
ja sisestage otsinguväljale sõna
taaste
. Valige loendist
Recovery Manager
.
– või –
Lülitage arvuti sisse või taaskäivitage see ja kui ekraani allservas kuvatakse teade „Press
the ESC key for Startup Menu” (Käivitusmenüü avamiseks vajutage klahvi ESC), vajutage
klahvi
esc
. Seejärel vajutage klahvi
f11
, kui ekraanil on kuvatud teade „F11
(süsteemitaaste)”.
2.
Klõpsake tarkvara
HP Recovery Manager
aknas üksust
Süsteemitaaste
.
3.
Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
Taastamine taastekandja abil
1.
Võimaluse korral varundage kõik isiklikud failid.
2.
Sisestage esimene taasteketas arvuti või välisesse optilisse draivi ja taaskäivitage arvuti.
– või –
Ühendage taastedraiv arvuti USB-porti ja taaskäivitage arvuti.
MÄRKUS.
Kui arvuti tarkvaras HP Recovery Manager automaatselt uuesti ei käivitu, tuleb
muuta arvuti buutimisjärjestust. Vt jaotist
Arvuti buutimisjärjestuse muutmine
lk
66
.
3.
Vajutage süsteemi buutimise ajal klahvi
f9
.
4.
Valige buutimisseadmeks optiline või välkmäludraiv.
5.
Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
Arvuti buutimisjärjestuse muutmine
Buutimisjärjestuse muutmiseks taasteketaste kasutamise tarvis toimige järgmiselt.
1.
Taaskäivitage arvuti.
2.
Vajutage arvuti taaskäivitumisel klahvi
esc
ja seejärel buudivalikute kuvamiseks klahvi
f9
.
3.
Valige buudivalikute aknas
Internal CD/DVD ROM Drive
(Sisemine CD-/DVD-ROM-draiv).
Buutimisjärjestuse muutmiseks taastedraivi kasutamise tarvis toimige järgmiselt.
1.
Ühendage taastedraiv USB-porti
2.
Taaskäivitage arvuti.
3.
Vajutage arvuti taaskäivitumisel klahvi
esc
ja seejärel buudivalikute kuvamiseks klahvi
f9
.
4.
Valige buudivalikute aknas välkmäludraiv.
66
Peatükk 11
Varundus, taaste ja taastamine
Sample