HP 240 G1 user manual download (Page 75 of 88)

Languages: Estonian
Pages:88
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 75 of 88
Eelmisesse süsteemi taastepunkti taastamine
Vahel võib tarkvaraprogrammi installimine põhjustada arvuti või Windowsi ootamatu käitumise.
Tavaliselt lahendab probleemid tarkvara desinstallimine. Kui desinstallimine probleeme ei lahenda,
saate arvuti taastada eelmisesse süsteemi taastepunkti (mis loodi varasemal kuupäeval ja kellaajal).
Eelmisesse süsteemi taastepunkti naasmine, kui arvuti töötas korralikult.
1.
Valige
Start
>
Juhtpaneel
>
Süsteem ja turve
>
Süsteem
.
2.
Klõpsake vasaku paani üksust
Süsteemikaitse
.
3.
Klõpsake sakki
Süsteemikaitse
.
4.
Klõpsake suvandit
Süsteemitaaste
ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
Konkreetsete failide taastamine
Kui failid kustutatakse kogemata kõvakettalt ja neid ei saa enam prügikastist taastada või failid on
kahjustunud, on abiks konkreetsete failide taastamine. Konkreetsete failide taastamine on kasulik ka
siis, kui otsustate tarkvaraga HP Recovery Manager taastada algse süsteemi. Taastada saab ainult
eelnevalt varundatud konkreetseid faile.
Konkreetsete failide taastamine Windowsi varundus- ja taastefunktsiooni abil
Windows võimaldab varundada faile, mis varundati Windowsi varundus- ja taastefunktsiooni abil.
1.
Valige
Start
>
Juhtpaneel
>
Süsteem ja turve
>
Varundus ja taaste
.
2.
Järgige varunduse taastamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.
MÄRKUS.
Windows sisaldab arvuti turvalisuse parandamiseks kasutajakonto kontrolli funktsiooni.
Teilt võidakse küsida luba või parooli selliste toimingute tegemisel nagu tarkvara installimine, utiliitide
käitamine või Windowsi sätete muutmine. Lisateavet saate jaotisest Spikker ja tugi.
Algse süsteemi taastamine tarkvaraga HP Recovery Manager
Tarkvara HP Recovery Manager võimaldab arvuti parandada ja taastada selle algsesse
tehaseolekusse.
Mida peate teadma?
Tarkvara HP Recovery Manager taastab ainult tehases installitud tarkvara. Tarkvara, mis polnud
arvutiga kaasas, tuleb kas tootja veebisaidilt alla laadida või tootjalt saadud kettalt uuesti
installida.
Süsteemitaastet tuleks kasutada arvutiprobleemide korral viimse abinõuna. Kui te pole veel
taastepunkte (vt jaotist
Eelmisesse süsteemi taastepunkti taastamine
lk
65
) ja osalist taastamist
(vt jaotist
Konkreetsete failide taastamine
lk
65
) proovinud, proovige neid enne süsteemi
taastamist tarkvaraga HP Recovery Manager.
Süsteem tuleb taastada arvuti kõvakettarikke korral või kui mõnda arvutiprobleemi ei õnnestu
muul viisil lahendada.
Kui taastekandja ei tööta, saate oma süsteemi jaoks taastekettad hankida HP veebisaidilt.
Minimeeritud kujutise taastamise suvand on soovitatav vaid edasijõudnud kasutajatele. Kõik
riistvaraga seotud draiverid ja tarkvara installitakse uuesti, kuid teisi tarkvararakendusi mitte.
Ärge katkestage protseduuri enne selle lõppemist. Vastasel juhul taastamine nurjub.
Taastamine ja taaste
65
Sample