HP 240 G1 user manual download (Page 74 of 88)

Languages: Estonian
Pages:88
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 74 of 88
Kuvatõmmise tegemiseks toimige järgmiselt.
1.
Avage soovitud üksus.
2.
Kopeerige kuvatav ekraanikujutis:
ainult aktiivse akna kopeerimiseks vajutage kiirklahvi
alt
+
prt sc
;
kogu kuva kopeerimiseks vajutage klahvi
prt sc
.
3.
Avage tekstitöötlusrakenduses dokument ja valige
Edit
(Redigeeri)
>
Paste
(Kleebi).
Ekraanikujutis lisatakse dokumenti.
4.
Salvestage ja printige dokument.
Mida peate teadma?
Teavet saab varundada valikulisele välisele kõvakettale, välkmäludraivile, võrgudraivi või
ketastele.
Ühendage arvuti varundamisel vahelduvvoolutoitega.
Jätke varundamiseks piisavalt aega. Olenevalt failide mahust võib varundamiseks kuluda üle
tunni.
Enne varundamist veenduge, et varunduse talletusseadmel on piisavalt vaba ruumi.
Peaksite varundama:
enne tark- või riistvara lisamist või muutmist;
enne arvuti remonti või taastamist;
regulaarselt tagamaks, et teil on isiklikust teabest hiljutised koopiad;
pärast paljude failide lisamist – näiteks kui salvestasite sünnipäevapeo videoid;
enne viirusetõrjetarkvara kasutamist pahavara eemaldamiseks;
pärast teabe lisamist, mida on raske asendada (nt pildid, videod, muusika, projektifailid või
andmekirjed).
Windowsi varundus- ja taastefunktsiooni abil varundamine
Windows võimaldab varundus- ja taastefunktsiooni abil faile varundada. Saate valida taseme, mida
varundada, alates üksikutest kaustadest kuni draivideni. Varundusfailid tihendatakse, et ruumi säästa.
Varundamine.
1.
Valige
Start
>
Juhtpaneel
>
Süsteem ja turve
>
Varundus ja taaste
.
2.
Järgige varundi loomise ajastamiseks või varundi kohe loomiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.
MÄRKUS.
Windows sisaldab arvuti turvalisuse parandamiseks kasutajakonto kontrolli funktsiooni.
Teilt võidakse küsida luba või parooli selliste toimingute tegemisel nagu tarkvara installimine, utiliitide
käitamine või Windowsi sätete muutmine. Lisateavet saate jaotisest Spikker ja tugi.
Taastamiseks vt jaotist
Konkreetsete failide taastamine Windowsi varundus- ja taastefunktsiooni abil
lk
65
.
Taastamine ja taaste
64
Peatükk 11
Varundus, taaste ja taastamine
Sample