HP 240 G1 user manual download (Page 73 of 88)

Languages: Estonian
Pages:88
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 73 of 88
Taastamiseks vt jaotist
Algse süsteemi taastamine tarkvaraga HP Recovery Manager
lk
65
.
Süsteemi taastepunktide loomine
Süsteemi taastepunkt on teatud ajal Windowsi süsteemitaaste salvestatud teatud kõvaketta sisu
hetktõmmis. Taastepunkt sisaldab teavet (nt registrisätteid), mida Windows kasutab. Eelmisele
taastepunktile taastamine võimaldab teil tagasi võtta muudatused, mis tehti süsteemis pärast
taastepunkti loomist.
Varem loodud taastepunktile taastamine ei mõjuta sellest taastepunktist hiljem salvestatud
andmefaile ega koostatud meile, kuid mõjutab hiljem installitud tarkvara.
Kui näiteks laadite digikaamerast alla foto ja taastate arvuti seejärel eelmise päeva olekusse, jääb
foto arvutisse.
Kui aga installite fotode vaatamise tarkvara ja taastate arvuti seejärel eelmise päeva olekusse,
desinstallitakse tarkvara ja te ei saa seda kasutada.
Mida peate teadma?
Kui taastate taastepunkti, kuid muudate seejärel meelt, saate taastamise tagasi võtta.
Peaksite süsteemi taastepunktid looma:
enne tark- või riistvara lisamist või muutmist;
korrapäraselt, isegi kui süsteem töötab normaalselt.
Süsteemitaaste salvestab ka failide varikoopiad, mida muudeti pärast viimase taastepunkti
loomist. Lisateavet taastamiseks varikoopiate kasutamise kohta leiate spikri ja toe rakendusest.
Süsteemi taastepunkti loomine
1.
Valige
Start
>
Juhtpaneel
>
Süsteem ja turve
>
Süsteem
.
2.
Klõpsake vasaku paani üksust
Süsteemikaitse
.
3.
Klõpsake vahekaarti
Süsteemikaitse
.
4.
Klõpsake käsku
Loo
ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
Taastamiseks vt jaotist
Eelmisesse süsteemi taastepunkti taastamine
lk
65
.
Süsteemi ja isikliku teabe varundamine
Teie arvuti talletab teile olulist teavet, nagu failid, meilid ja fotod, ja te soovite seda teavet alles hoida
ka siis, kui laadite alla viiruse või süsteem lakkab korralikult töötamast. See, kui suures ulatuses failid
taastada saab, sõltub sellest, kui värske on viimane varundus. Kuna uut tarkvara ja andmefaile
lisandub pidevalt, peaksite varundusi regulaarselt looma.
Nõuanded edukaks varundamiseks
Nummerdage varunduskettad enne nende optilisse draivi sisestamist.
Talletage oma isiklikud failid dokumendi-, muusika-, pildi- ja videoteeki ning varundage neid
kaustasid regulaarselt.
Salvestage kohandatud akna-, tööriistariba- või menüüribasätted, tehes neist kuvatõmmised.
Kuvatõmmised aitavad eelistuste uuesti määramisel säästa aega.
Varunduse loomine
63
Sample