HP 240 G1 user manual download (Page 71 of 88)

Languages: Estonian
Pages:88
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 71 of 88
Utiliidi System Diagnostics käivitamiseks toimige järgmiselt.
1.
Taaskäivitage arvuti või lülitage see sisse. Kui ekraani vasakus allnurgas kuvatakse teade
„Press the ESC key for Startup Menu” (Käivitusmenüü avamiseks vajutage klahvi ESC),
vajutage klahvi
esc
. Kui kuvatakse käivitusmenüü, vajutage klahvi
f2
.
2.
Klõpsake soovitud diagnostikakontrolli ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
MÄRKUS.
Kui peate pooleli oleva diagnostikakontrolli seiskama, vajutage klahvi
esc
.
Diagnostikautiliidi System Diagnostics kasutamine
61
Sample