HP 240 G1 user manual download (Page 70 of 88)

Languages: Estonian
Pages:88
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 70 of 88
BIOS-i värskenduse allalaadimine
ETTEVAATUST.
Arvuti kahjustamise ja installi nurjumise riski vähendamiseks laadige alla ja
installige BIOS-i värskendusi ainult siis, kui arvuti on ühendatud vahelduvvooluadapteri kaudu
usaldusväärse välistoiteallikaga. Ärge laadige alla ega installige BIOS-i värskendusi siis, kui arvuti
töötab akutoitel või on ühendatud dokkimisseadme või ebakindla toiteallikaga. Allalaadimisel ja
installimisel järgige järgmist.
Ärge eraldage arvutit toitejuhtme vahelduvvooluvõrgu pistikupesast eemaldamisega vooluvõrgust.
Ärge lülitage arvutit välja ega käivitage une- ega talveunerežiimi.
Ärge sisestage, eemaldage, ühendage ega lahutage ühtegi seadet, kaablit ega juhet.
1.
Valige
Start
>
Spikker ja tugi
>
Hooldus
.
2.
Järgige arvuti tuvastamiseks ja soovitud BIOS-i värskendusele juurde pääsemiseks ekraanil
kuvatavaid juhiseid.
3.
Toimige allalaadimisalal järgmiselt.
a.
Tuvastage arvutisse praegu installitud BIOS-i versioonist uuem BIOS-i värskendus.
Märkige üles kuupäev, nimi või mõni muu identifikaator. Seda teavet võib hiljem tarvis
minna värskenduse otsimiseks pärast selle allalaadimist kõvakettale.
b.
Järgige oma valiku kõvakettale allalaadimiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.
Märkige üles allalaaditava BIOS-i salvestuskoht (tee) kõvakettal. Hiljem tuleb värskenduse
installimiseks see koht avada.
MÄRKUS.
Kui kasutate arvutiga võrguühendust, pidage enne tarkvaravärskenduste, eriti
BIOS-i värskenduste installimist nõu võrguhalduriga.
BIOS-i installimise toimingud võivad erineda. Järgige pärast allalaadimise lõpulejõudmist ekraanil
kuvatavaid juhiseid. Kui juhiseid ei kuvata, toimige järgmiselt.
1.
Avage Windows Explorer. Selleks valige
Start
>
Arvuti
.
2.
Topeltklõpsake kõvaketta märgistust. Kõvaketta märgistus on üldjuhul Local Disk (Kohalik ketas)
(C:).
3.
Avage varem ülesmärgitud draivitee põhjal värskendust sisaldav kaust.
4.
Topeltklõpsake laiendiga .exe faili (nt
failinimi
.exe).
Algab BIOS-i install.
5.
Järgige installi lõpuleviimiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.
MÄRKUS.
Pärast seda, kui ekraanil kuvatakse teade installi õnnestumise kohta, võite allalaaditud
faili kõvakettalt kustutada.
Diagnostikautiliidi System Diagnostics kasutamine
Utiliidi System Diagnostics diagnostikakontrollide abil saate teha kindlaks, kas arvuti riistvara töötab
korralikult.
60
Peatükk 10
Häälestusutiliidi Setup Utility (BIOS) ja diagnostikautiliidi System Diagnostics
kasutamine
Sample