HP 240 G1 user manual download (Page 66 of 88)

Languages: Estonian
Pages:88
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 66 of 88
Häälestusutiliidi Setup Utility (BIOS) paroolide määramine
Parool
Funktsioon
Administrator password (Halduriparool)
See parool tuleb sisestada iga kord, kui häälestusutiliiti
Setup Utility (BIOS) sisenete.
Kui unustate halduriparooli, ei pääse te enam
häälestusutiliidile Setup Utility (BIOS) juurde.
MÄRKUS.
Sisselülitusparooli asemel saab kasutada
halduriparooli.
MÄRKUS.
Häälestusutiliidi Setup Utility halduriparool pole
sama mis Windowsi halduriparool ning selle määramisel,
muutmisel või kustutamisel seda ei kuvata.
MÄRKUS.
Kui sisestate esimesel paroolinõudmisel, enne
kui kuvatakse teade „Press the ESC key for Startup Menu”
(Käivitusmenüü avamiseks vajutage klahvi ESC),
sisselülitusparooli, tuleb juurdepääsuks häälestusutiliidile
Setup Utility (BIOS) sisestada halduriparool.
Power-on Password (Sisselülitusparool)
See parool tuleb sisestada igal arvuti käivitamisel või
taaskäivitamisel või talveunerežiimist väljumisel.
Kui unustate sisselülitusparooli, ei saa te arvutit
käivitada või taaskäivitada ega talveunerežiimist välja
tuua.
MÄRKUS.
Sisselülitusparooli asemel saab kasutada
halduriparooli.
MÄRKUS.
Sisselülitusparooli määramisel, sisestamisel,
muutmisel ja kustutamisel parooli ennast ei kuvata.
Halduri- või sisselülitusparooli määramiseks, muutmiseks või kustutamiseks häälestusutiliidis Setup
Utility (BIOS) toimige järgmiselt.
1.
Avage arvutit käivitades või taaskäivitades häälestusutiliit Setup Utility (BIOS). Kui ekraani
vasakus allnurgas kuvatakse teade „Press the ESC key for Startup Menu” (Käivitusmenüü
avamiseks vajutage klahvi ESC), vajutage klahvi
esc
.
2.
Kasutage nooleklahve ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid. Kui kuvatakse käivitusmenüü,
vajutage klahvi
f10
.
3.
Valige nooleklahvide abil
Security
(Turve) ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
Muudatused rakendatakse pärast arvuti taaskäivitamist.
Interneti-turbe tarkvara kasutamine
Kui kasutate arvutit e-posti lugemiseks või võrku või Internetti pääsemiseks, on see avatud
arvutiviirustele, nuhkvarale ja muudele võrguohtudele. Arvuti kaitseks võib sellesse olla eelinstallitud
viirusetõrjet ja tulemüüri sisaldava Interneti-turbe tarkvara prooviversioon. Hiljuti avastatud viiruste ja
muude turvariskide vastu pideva kaitse tagamiseks tuleb viirusetõrjetarkvara hoida ajakohasena.
Arvuti täieliku kaitse tagamiseks soovitame turbetarkvara prooviversiooni täiendada või soetada omal
valikul mõni muu tarkvara.
56
Peatükk 9
Arvuti ja teabe turvalisuse tagamine
Sample