HP 240 G1 user manual download (Page 65 of 88)

Languages: Estonian
Pages:88
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 65 of 88
Soovi korral võite kasutada sama parooli nii häälestusutiliidi Setup Utility (BIOS) kui ka Windowsi
turbefunktsiooni puhul.
Juhinduge paroolide loomisel ja salvestamisel järgmistest soovitustest.
Arvutile juurdepääsu kaotamise riski vähendamiseks märkige kõik paroolid üles ja hoidke neid
turvalises kohas arvutist eraldi. Ärge hoidke paroole arvutis failis.
Järgige paroolide loomisel programmi asjakohaseid nõudeid.
Muutke paroole vähemalt iga kolme kuu järel.
Ideaalne parool on pikk ning sisaldab tähti, kirjavahemärke, sümboleid ja numbreid.
Enne kui arvuti hooldusse saadate, varundage failid, kustutage konfidentsiaalsed failid ning
eemaldage kõik paroolisätted.
Windowsi paroolide (nt ekraanisäästjaparool) kohta lisateabe saamiseks valige
Start
>
Spikker ja
tugi
.
Windowsi paroolide määramine
Parool
Funktsioon
Kasutajaparool
Kaitseb Windowsi kasutajakontot volitamata juurdepääsu
eest. Saate oma arvuti häälestada kasutajaparooli küsima ka
unerežiimist või talveunerežiimist väljumisel. Lisateavet leiate
jaotisest
Ärkamisel parooli nõudmise määramine
lk
34
.
Administrator password (Halduriparool)
Kaitseb haldurikontot volitamata juurdepääsu eest.
MÄRKUS.
Seda parooli ei saa kasutada juurdepääsuks
häälestusutiliidi Setup Utility (BIOS) sisule.
Paroolide kasutamine
55
Sample