HP 240 G1 user manual download (Page 60 of 88)

Languages: Estonian
Pages:88
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 60 of 88
b.
Võtke mälumooduli
(2)
servast kinni ja tõstke see ettevaatlikult mälumooduli pesast välja.
ETTEVAATUST.
Mälumooduli kahjustamise vältimiseks hoidke moodulit ainult servadest.
Ärge puudutage mälumooduli komponente.
Mälumooduli kaitsmiseks pärast eemaldamist asetage see elektrostaatiliselt ohutusse
pakendisse.
8.
Paigaldage uus mälumoodul:
ETTEVAATUST.
Mälumooduli kahjustamise vältimiseks hoidke moodulit ainult servadest. Ärge
puudutage mälumooduli komponente.
a.
Joondage mälumooduli serval olev sälk
(1)
pesas oleva sakiga.
b.
Vajutage mälumoodul mälumoodulikambri suhtes 45-kraadise nurga all
(2)
pessa, kuni see
paigale jääb.
c.
Vajutage mälumoodul, surudes ettevaatlikult nii paremat kui ka vasakut külge
(3)
, alla, kuni
kinnitusklambrid lukustuvad.
ETTEVAATUST.
Mälumooduli kahjustamise vältimiseks ärge painutage moodulit.
50
Peatükk 8
Arvuti hooldamine
Sample