HP 240 G1 user manual download (Page 56 of 88)

Languages: Estonian
Pages:88
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 56 of 88
ETTEVAATUST.
Teabekao või süsteemi hangumise vältimiseks toimige järgmiselt.
Enne draivi eemaldamist või installimist lülitage arvuti välja. Kui te pole kindel, kas arvuti on välja
lülitatud, une- või talveunerežiimis, siis lülitage arvuti sisse ja seejärel opsüsteemi kaudu uuesti välja.
1.
Salvestage oma töö ja lülitage arvuti välja.
2.
Katkestage ühendus kõigi arvutiga ühendatud välisseadmetega.
3.
Eemaldage toitejuhe vahelduvvooluvõrgu pistikupesast.
4.
Pöörake arvuti tasasel pinnal tagurpidi.
5.
Eemaldage arvutist aku.
MÄRKUS.
Kõvakettakatte kruvile juurdepääsuks peate esmalt eemaldama traadita ühenduse
mooduli ja mälumooduli kambri katte.
Eemaldage traadita ühenduse mooduli ja mälumooduli kambri kate.
Keerake lahti traadita ühenduse mooduli ja mälumooduli kambri katte kruvi
(1)
ning tõstke
(2)
ja
eemaldage kate
(3)
.
46
Peatükk 8
Arvuti hooldamine
Sample