HP 240 G1 user manual download (Page 55 of 88)

Languages: Estonian
Pages:88
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 55 of 88
8
Arvuti hooldamine
Tähtis on arvutit regulaarselt hooldada, et see oleks optimaalses seisukorras. Sellest peatükist leiate
teavet oma arvuti jõudluse parandamise kohta tööriistadega Ketta defragmentor ja Kettapuhastus ja
teavet kõvaketta asendamise või mälu lisamise kohta. Siit leiate teavet ka programmide ja draiverite
värskendamise kohta, juhised arvuti puhastamiseks ja nõuandeid arvutiga reisimiseks.
Jõudluse parandamine
Igaüks soovib kiiret arvutit ja kui teete regulaarseid hooldustoiminguid, nagu ketta defragmentimine ja
kettapuhastus, saate oma arvuti jõudlust oluliselt parandada. Arvuti vananedes võite installida ka
suuremaid draive ja lisada täiendavat mälu.
Draivide käsitsemine
Järgige draivide käsitsemisel neid ettevaatusabinõusid.
Enne draivi eemaldamist või installimist lülitage arvuti välja. Kui te pole kindel, kas arvuti on välja
lülitatud, une- või talveunerežiimis, siis lülitage arvuti sisse ja seejärel opsüsteemi kaudu uuesti
välja.
Enne draivi käsitsemist puudutage staatilise elektrilaengu lahendamiseks draivi värvimata
metallpinda.
Ärge puudutage irddraivi või arvuti konnektori tihvte.
Ärge kasutage draivi kettaseadme sahtlisse sisestamisel liigset jõudu.
Kui aku on ainus toiteallikas, veenduge enne andmekandjale kirjutamist, et aku on piisavalt
laetud.
Kui draivi tuleb saata postiga, kasutage selleks mulliümbrikku või muud sobivat kaitsvat pakendit
ja lisage märgis „ÕRN“.
Vältige draivi sattumist magnetvälja mõjualasse. Magnetväljaga turvaseadmed on näiteks
lennujaamade turvakontrolliväravad ja metallidetektorid. Lennujaama konveierlindid ja muud
turvaseadmed, millega kontrollitakse käsipagasit, kasutavad magnetvälja asemel röntgenkiiri ja
need ei kahjusta draive.
Eemaldage draivist andmekandja enne draivi eemaldamist kettaseadme sahtlist või enne
draiviga reisimist, draivi saatmist või hoiulepanemist.
Ärge kasutage optilise draivi kettale kirjutamise ajal klaviatuuri ega liigutage arvutit.
Kirjutamistoiming on värinatundlik.
Enne välise kõvakettaga ühendatud arvuti liigutamist käivitage unerežiim ja oodake, kuni ekraan
tühjeneb, või ühendage väline kõvaketas õigesti lahti.
Kõvaketta vahetamine
ETTEVAATUST.
Draivid on õrnad arvutikomponendid ja neid tuleb käsitseda ettevaatlikult. Ärge
pillake draivi maha, ärge asetage selle peale asju ning ärge laske sellel vedelikega või väga kõrgete
või madalate temperatuuride või niiskustasemetega kokku puutuda. Draivide käsitsemise kohta
spetsiaalsete ettevaatusabinõude lugemiseks vt jaotist
Draivide käsitsemine
lk
45
.
Jõudluse parandamine
45
Sample