HP 240 G1 user manual download (Page 51 of 88)

Languages: Estonian
Pages:88
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 51 of 88
2.
Sisestage kaart digitaalsesse talletuspessa ja vajutage, kuni kaart on kindlalt paigas.
Kui seade on tuvastatud, kostab sellest teavitav heli ja kuvatakse valikute menüü.
Digitaalse talletuskaardi eemaldamine.
ETTEVAATUST.
Teabekao või süsteemi hangumise vältimiseks kasutage digitaalkaardi turvaliseks
eemaldamiseks järgmisi toiminguid.
1.
Salvestage oma teave ja sulgege kõik digitaalkaardiga seotud programmid.
2.
Klõpsake tegumiriba paremas servas teavitusalal riistvara eemaldamise ikooni. Seejärel järgige
ekraanil kuvatavaid juhiseid.
3.
Vajutage kaardile
(1)
ja eemaldage see pesast
(2)
.
MÄRKUS.
Kui kaart ei välju, tõmmake see pesast välja.
Optiliste draivide kasutamine
Optiline kettadraiv kasutab suures mahus teabe lugemiseks või talletamiseks laservalgust. Mõne
draiviga saab andmeid vaid lugeda, kuid teistega saab teavet ka tühjale kettale kirjutada (kõrvetada).
Optilise draivi jõudluse parandamiseks kasutage neid nõuandeid.
Kui aku on ainus toiteallikas, veenduge enne andmekandjale kirjutamist, et aku on piisavalt
laetud.
Ärge kasutage optilise draivi kettale kirjutamise ajal klaviatuuri ega liigutage arvutit.
Kirjutamistoiming on värinatundlik.
Optiliste draivide kasutamine
41
Sample