HP 240 G1 user manual download (Page 50 of 88)

Languages: Estonian
Pages:88
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 50 of 88
Ühendage seadme USB-kaabel USB-port.
MÄRKUS.
USB-port arvutil võib selles jaotises oleval pildil esitatust pisut erineda.
Kui seade on tuvastatud, kostab sellest teavitav heli.
MÄRKUS.
USB-seadme esmakordsel ühendamisel kuvatakse teavitusalal teade selle kohta, et
arvuti tuvastas seadme.
USB-seadme eemaldamine
ETTEVAATUST.
USB-pistmiku vigastamise vältimiseks ärge eemaldage USB-seadet kaablist
tõmmates.
ETTEVAATUST.
Teabekao või süsteemi hangumise riski vähendamiseks kasutage USB-seadme
turvaliseks eemaldamiseks järgmisi toiminguid.
1. USB-seadme eemaldamiseks salvestage oma teave ja sulgege kõik seadmega seotud
programmid.
2. Klõpsake tegumiriba paremas servas teavitusalal riistvara eemaldamise ikooni ja järgige ekraanil
kuvatavaid juhiseid.
3. Eemaldage seade.
Digitaalse talletuskaardi sisestamine ja eemaldamine
Digitaalse talletuskaardi sisestamiseks toimige järgmiselt.
ETTEVAATUST.
Digitaalkaardi klemmide vigastamise vältimiseks ärge kasutage digitaalkaardi
sisestamisel liigset jõudu.
1.
Hoidke kaarti nii, et silt on pealpool ja ühenduselemendid arvuti suunas.
40
Peatükk 7
Teabe haldamine ja ühiskasutus
Sample