HP 240 G1 user manual download (Page 49 of 88)

Languages: Estonian
Pages:88
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 49 of 88
7
Teabe haldamine ja ühiskasutus
Draivid on digitaalsed talletusseadmed või pooljuhtkettad, mille abil teavet talletada, hallata, anda
ühiskasutusse ja sellele juurde pääseda. Teie arvutil on sisemine kõvaketas, kuhu talletatakse teie
arvuti tarkvara, operatsioonisüsteem ja kuhu saab talletada ka teie isiklikke faile. Mõnel arvutil on ka
sisseehitatud optiline draiv, mille abil lugeda või kirjutada CD-sid, DVD-sid või (valitud mudelite puhul)
Blu-ray-kettaid (BD), et esitada ja salvestada heli- ja videofaile.
Lisamahutavuse või -funktsioonide kasutamiseks ühendage väline draiv (eraldi ostetav optiline draiv
või kõvaketas) või sisestage digitaalne talletuskaart, et teave otse telefonist või kaamerast importida.
Arvuti USB-porti ühendatud USB-mälupulk võimaldab samuti kiirelt andmeid edastada. Mõned
seadmed kasutavad töötamiseks arvuti toidet, teistel on oma toiteallikas. Mõnel seadmel on kaasas
tarkvara, mis tuleb installida.
MÄRKUS.
Teavet väliste traadita ühenduse seadmete ühendamise kohta leiate peatükist
Ühenduse loomine võrguga
lk
14
.
MÄRKUS.
Lisateavet vajamineva tarkvara ja draiverite ning arvutiportide kasutamise kohta leiate
tootja juhistest.
USB-seadme kasutamine
Enamikul arvutitel on rohkem kui üks USB-port, kuna see mitmekülgne liides võimaldab teil arvutiga
ühendada paljusid erinevaid välisseadmeid, nagu USB-klaviatuur, hiir, väline draiv, printer, skanner
või USB-jaotur.
Arvutil võib olla rohkem kui ühte tüüpi USB-porte. Selle arvuti USB-portide tüüpide nägemiseks
vaadake peatükki
Arvuti tundmaõppimine
lk
3
. Ostke kindlasti seadmed, mis teie arvutiga ühilduvad.
Tüüp
Kirjeldus
USB 2.0
Andmeedastus kiirusel 60 MB/s.
USB 3.0
Edastab andmeid kiirusega 640 MB/s. USB 3.0 pordid, mida
nimetatakse ka SuperSpeed-portideks, ühilduvad ka USB
1.0 ja 2.0 seadmetega.
USB-seadme ühendamine
ETTEVAATUST.
USB-pistmiku vigastamise vältimiseks ärge kasutage USB-seadme ühendamisel
liigset jõudu.
USB-seadme kasutamine
39
Sample