HP 240 G1 user manual download (Page 45 of 88)

Languages: Estonian
Pages:88
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 45 of 88
Energiarežiimi valimiseks või isikliku režiimi loomiseks saate kasutada utiliiti HP Power Manager
(ainult teatud mudelitel) ja Windowsi juhtpaneeli.
HP Power Manageri käivitamiseks valige
Start
>
Juhtpaneel
>
Riistvara ja heli
>
HP Power
Manager
.
Juhtpaneeli kaudu toitesuvandite avamiseks valige
Start
>
Juhtpaneel
>
Süsteem ja turve
>
Energiarežiimi suvandid
ning seejärel valige loendist soovitud režiim.
Arvuti kasutamine akutoitel
Kui arvutis on laetud aku ja arvuti pole ühendatud välistoitega, töötab arvuti akutoitel ja ekraani
heledus väheneb, et aku kasutusaega pikendada. Kui arvuti on välja lülitatud ja välistoitest lahutatud,
tühjeneb arvutis olev aku tasapisi.
Aku kasutusaeg võib olenevalt toitehaldussätetest, arvutis töötavatest programmidest, ekraani
heledusest, arvutiga ühendatud välisseadmetest ja muudest teguritest erineda.
Kasutaja vahetatava aku eemaldamine
Arvutiga on kaasas kasutaja vahetatav aku.
HOIATUS!
Võimalike ohtude vähendamiseks tuleks arvutis kasutada üksnes koos arvutiga tarnitud
kasutaja vahetatavat akut, HP tarnitud asendusakut või HP-lt tarvikuna ostetud ühilduvat akut.
ETTEVAATUST.
Aku eemaldamine siis, kui see on arvuti ainus toiteallikas, võib põhjustada
teabekao. Seega salvestage enne aku eemaldamist töö ja käivitage talveunerežiim või lülitage arvuti
Windowsi kaudu välja.
Aku eemaldamiseks toimige järgmiselt.
1.
Pöörake arvuti tasasel pinnal tagurpidi.
2.
Lükake aku vabastamiseks vabastusriivi
(1)
.
MÄRKUS.
Aku vabastusriiv liigub automaatselt algsesse asendisse.
3.
Tõstke akut
(2)
servast ülespoole ja võtke see arvutist välja
(3)
.
Teabe otsimine aku kohta
Spikri ja toe rakenduses on aku jaoks saadaval järgmine teave ja tööriistad:
akukontrolli tööriist aku jõudluse kontrollimiseks;
teave aku kalibreerimise, toitehalduse ning õige hoolduse ja hoiundamise kohta, et pikendada
aku kasutusaega;
teave akutüüpide, spetsifikatsiooni, kasutusea ja mahtuvuse kohta.
Arvuti kasutamine akutoitel
35
Sample